Spółdzielnia socjalna osób prawnych w Gryfinie

Burmistrz Mieczysław Sawaryn w obecności wiceburmistrza Pawła Nikitińskiego podpisał dziś list intencyjny wyrażający poparcie dla utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych.
Stronami projektu są Gmina Gryfino i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST” Koło nr 1 w Gryfinie, przy udziale merytorycznym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim.

Stowarzyszenie „MOST” reprezentowali przewodniczący koła Robert Adameczek i wiceprzewodnicząca Marzena Rengiewicz. Ze strony OWES list intencyjny podpisał koordynator merytoryczny Maciej Rębilas. Spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne ma na celu stworzenie miejsc pracy dla osób, które nie mogą znaleźć zatrudnienia na rynku. Jest to aktywna forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

podpisanie porozumienia

Źródło: www.gryfino.pl