Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.8/2021

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Świadczenie usług sprzątania biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru metropolitalnego w roku 2022

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowy
  3. Wykaz usług
  4. Projekt umowy
  5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych