Pięć przedsiębiorstw chce wybudować nową drogę gminną z Ustowa do węzła „Przecław”

Pięć przedsiębiorstw chce wybudować nową drogę gminną z Ustowa do węzła „Przecław”, na budowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic. Najtańszą ofertę złożył Strabag.

We wtorek, 11 stycznia 2022 roku poznaliśmy oferty na zadanie „Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo – Kurów z projektowanym węzłem Przecław DK13”.

Złożyli je Eurovia Polska S.A. (8.796 mln zł), Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Kurzymska z Krzemienia, koło Dobrzan (8.863 mln zł), Ben-Bruk Sp. z o.o. z Grzędzic, koło Stargardu (14.628 mln zł), Strabag Sp. z o.o. (8.490 mln zł) oraz Musing Bud Sp. z o.o. Sp. J. ze Szczecina (10.469 mln zł). Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi 8.666 mln zł. Komisja przetargowa będzie analizowała oferty. Prace powinny ruszyć wiosną.

– W przetargu wystartowały firmy, które świetnie znamy, bowiem realizowały w naszej gminie wiele budów – mówi Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo. – Ta droga, wraz z budowaną już inną drogą gminną od istniejącej dk13 do węzła „Przecław” na budowanej obwodnicy, będą bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców naszej gminy i aglomeracji szczecińskiej. Odciążą ruch z istniejącej „trzynastki” i pozwolą na włączenie się do budowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic, która poprowadzi dalej do autostrady A6, drogi ekspresowej S3 czy do Szczecina – dodaje pani wójt.

Zakres robót obejmuje budowę drogi głównej o długości całkowitej 1,412 km i szerokości 6 m o nawierzchni z asfaltobetonu z odwodnieniem do rowów i zjazdami indywidualnymi, budowę sieci wodociągowej, budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu i przepustu, budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, modernizację przepompowni ścieków P 38 oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych.


Jak już wspomniała Małgorzata Schwarz, Gmina Kołbaskowo buduje już inną drogę, od węzła „Przecław” do drogi krajowej nr 13 pomiędzy Przecławiem a Warzymicami (patrz mapka) o długości 750 m. Prace wykonuje firma RSK Wolin. Ich koszt to 4,9 mln złotych.