Konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Portret Marii Grzegorzewskiej” realizowanym w ramach Roku 2022 jako Roku Marii Grzegorzewskiej – wybitnej twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce ogłoszonym przez Sejm RP.

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich z całej Polski.

Jego celem jest przybliżenie postaci Marii Grzegorzewskiej, wzbudzenie zainteresowania historią, kształtowanie pozytywnej podstawy wobec osób z niepełnosprawnościami.

Organizator konkursu zakłada, że praca stworzy uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych związanych z postacią Marii Grzegorzewskiej oraz prezentacja jej postaci w interesującej i nowatorskiej formie.

zdjęcie Pani Marii

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania prac konkursowych znajdują się w regulaminie.

Prace plastyczne wraz z dokumentacja należy wysłać do 1 marca 2022 r. na adres:

Zespół Szkół nr 3 we Włocławku, ul. Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek z dopiskiem Konkurs plastyczny. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 marca 2022 r. 

Wszelkich informacji o konkursie udzielają:

  • Joanna Sołtysiak – joanna.soltysiak@zs3wek.pl
  • Magdalena Cander – magdalena.cander@zs3wek.pl

Zachęcamy do udziału!
 Lista załączników: Regulamin konkursu plastycznego  998.33 KB
 Załącznik – karta zgłoszeniowa  491.34 KB