Pływalnia w Stargardzie bardziej eko!

Niższe zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną to efekt termomodernizacji obiektu, który od ubiegłego roku ma nowe atrakcje i nową nazwę AquaStar. Prace budowlane objęły m.in. docieplenie ścian, podłóg, stropów. Wymieniono stolarkę okienną, węzeł cieplny, oświetlenie LED, a także zastosowano system odzyskiwania ciepła z obiegu wody basenowej. W realizacji inwestycji pomogły ponad 3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Rozbudowa i modernizacja stargardzkiej pływalni trwała ponad dwa lata. Ważnym etapem były prace związane z poprawą efektywności energetycznej budynku. Zostały one w dużej części sfinansowane z funduszy unijnych (koszty kwalifikowalne: 3 625 028 zł, dofinansowanie: 3 081 274 zł). Inwestycja obejmowała m.in. docieplenie ścian i stropów, wymianę okien, oświetlenia, instalacji. Powstał nowy węzeł cieplny. Ciekawą innowacją jest system odzyskiwania ciepła z wody basenowej. 

– Z jednej strony inwestycje w energooszczędność to konieczność przy dzisiejszych cenach. Z drugiej strony – chcemy aby Pomorze Zachodnie utrzymało rolę środowiskowego lidera w Polsce i wyróżniało się w tym aspekcie w Europie. Inwestowanie na taką skalę w ochronę środowiska nie byłoby możliwe bez unijnych funduszy – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Przebudowa pływalni znajdującej się przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie była wyzwaniem dla projektantów i inżynierów budowlańców, ponieważ budynek jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Mimo związanych z tym ograniczeń udało się stworzyć nowoczesny obiekt o funkcjach aquaparku. Dlatego w ubiegłym roku basen miejski OSiR zmienił nazwę na AquaStar.
Obok basenu sportowego ulokowano strefę jacuzzi i masaży wodnych, w nowej części znajdują się dwie zjeżdżalnie rurowe i tzw. rwąca rzeka. Rozbudowa pływalni umożliwiła również stworzenie dużej strefy fitness, strefy saun (sucha, parowa i biosauna) oraz dwupoziomowej siłowni.

Projekt o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej budynku pływalni miejskiej w Stargardzie – przebudowa i rozbudowa” został zrealizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.06 Poprawa jakości powietrza – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
Beneficjentem był Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.