Startuje Program Społecznik 2022-2024!

Kolejna trzyletnia edycja Programu Społecznik przed nami. Co roku na projekty Społeczniczek i Społeczników samorząd województwa przeznaczy prawie 3 mln zł. To ogromna szansa na realizację kolejnych lokalnych inicjatyw, a także projektów wspierających młodzież i ekologię. Nie zabraknie też nowości – kwota mikrodotacji wzrosła o tysiąc złotych. We wtorek, 22 lutego 2022 r. marszałek Olgierd Geblewicz podpisał umowę z operatorem programu – Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Kolejny krok to ogłoszenie  pierwszego tegorocznego naboru.

 Program Społecznik to ceniony i popularny na Pomorzu Zachodnim program wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które chcą działać razem na rzecz swojej małej ojczyzny. Dzięki przyznawanym od  2017 roku dotacjom udało się w województwie zachodniopomorskim zrealizować 3150  inicjatyw!  Za nami edycja 2019-2021, a przed – nowe otwarcie. Nie zabraknie nowości, ponieważ program cały czas zmienia się. 

– „Społecznik” to przede wszystkim aktywni ludzie, którzy go na co dzień  realizują, organizując dla mieszkańców ciekawe wydarzenia, spotkania, warsztaty, zawody sportowe. Program stanowi cenne narzędzie dające nam wszystkim energię do działania, zmieniania najbliższego otoczenia na lepsze oraz do budowania relacji i więzi międzyludzkich.  Cały czas rozwijamy tę współpracę, umożliwiając sięganie po środki nie tylko podmiotom posiadającym osobowość prawną, a więc organizacjom pozarządowym, ale również współpracującym z nimi grupom nieformalnym.  Program cały czas się zmienia. Bierzemy pod uwagę aktualne potrzeby i uwagi Społeczniczek i Społeczników. W  tej edycji oferujemy wyższe o tysiąc złotych kwoty mikrodotacji. Teraz wynosić będą 5 tys. zł – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Ale wyższa kwota mikrodotacji o tysiąc złotych to nie jedyna zmiana w edycji na lata 2022-2024. Z nowościami spotkamy się także przy ocenie ofert. Dodatkowe punkty zyskają wnioski, które dotyczyć będą działań młodzieżowych i otrzymają rekomendację Młodzieżowego Sejmiku Województwa  Zachodniopomorskiego, mają charakter proekologiczny, zostały skonsultowane z Animatorką lub Animatorem Lokalnym. Premiowane będą też organizacje, które złożyły terminowo i poprawne sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz debiutujące w Społeczniku. Społeczniczki i Społecznicy będą mogli złożyć dwa wnioski w naborze, w tym jeden z grupą nieformalną. W tej edycji nie będzie jednak kontynuowana część programu dot. Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich wybieranych w internetowym głosowaniu.

 – Bez zmian pozostaje jednak podział na subregiony, tak aby zapewnić wszystkim organizacjom równy i sprawiedliwy dostęp do środków oferowanych w Programie Społecznik. Pozwoli to dofinansowywać co najmniej  585 inicjatyw rocznie,  minimum  117 na subregion – wylicza Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, który również obecny był na spotkaniu. Podział na subregiony:

 1. Miasto Szczecin, powiat policki
 2. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski
 3. Powiaty: choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki
 4. Miasto Koszalin, powiaty: białogardzki, koszaliński, sławieński, szczecinecki
 5. Powiaty: gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki
   

Społeczniczki i Społeczników wciąż będą wspierać Animatorki i Animatorzy lokalni, a operatorem programu pozostanie wybrana w otwartym konkursie ofert Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

–  Dołożymy wszelkich, by kolejna edycja Programu powtórzyła sukces dotychczasowych naborów. Osiągnięciem Programu są tysiące niezwykle udanych inicjatyw na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego, które z tego co możemy obserwować, niezwykle integrują lokalne społeczności i stanowią impuls do kolejnych działań. W rozpoczynającej się kolejnej trzyletniej odsłonie Programu będziemy chcieli skupić się na zachęceniu kolejnych organizacji i grup inicjatywnych do podjęcia swoich pierwszych działań na obszarach i w miejscowościach dotąd nie objętych programem – promocja dotychczasowych dobrych praktyk bez wątpienia ułatwi nam to zadanie. Promować będziemy także, podobnie jak to było w poprzednich latach, inicjatywy o charakterze młodzieżowym i proekologicznym –  mówi Prezes Zarządu KARR S.A. Natalia Wegner, życząc wszystkim startującym w najbliższych naborach sukcesu.

– Ze swojej strony deklarujemy wszelką pomoc w skutecznej realizacji podjętych działań – dodaje. 

Podpisanie umowy z operatorem w praktyce uruchamia tę edycję Programu Społecznik. 

– Myślę, że Społeczniczki i Społeczniczki nie mogą doczekać się już wiosny! Pierwszy nabór wniosków do Programu Społecznik 2022-2024 rozpocznie się właśnie 21 marca. Dofinansowane inicjatywy  będą realizowane od maja do grudnia – zapowiada marszałek Olgierd Geblewicz. To nie koniec nowości – na Społeczników będzie czekać też nowa, czytelniejsza strona internetowa. Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2022 – 2024 znajdują się na:

 • stronie internetowej Operatora – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.karrsa.pl
 • w zakładce SPOŁECZNIK stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:  www.wzp.pl  w zakładce Program SPOŁECZNIK
 • profilu Programu Społecznik  na facebooku
 • w mediach społecznościowych Społeczniczki i Społecznicy wykorzystywać będą oznaczenia: #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik,#społecznik, #KARR.

Koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmuje się Biuro ds. organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.