Konsultacje transgranicznego modelu-monitoringu

W dniach 11-24 marca zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich konsultacjach modelu transgranicznego monitoringu dla Regionu Metropolitalnego Szczecina. Konsultacje przeprowadzane są w ramach projektu INT179 realizowanego ze wsparciem Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W konsultacjach można wziąć udział klikając na link https://forms.gle/SLxU7D27EzXwMUoC7
Wypełnienie formularza zajmuje około 15 minut.

Celem projektu jest opracowanie modelu monitoringu, który odpowie na potrzebę zarządzania polityką rozwoju w oparciu o zewidencjonowane dane i wskaźniki odnoszące się do aktywności poziomu lokalnego. Monitoring ma objąć obszar polsko-niemiecki, tj. Szczeciński Obszar Metropolitalny i sąsiadujące powiaty niemieckie w Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Zaproponowany model monitoringu realizując założone cele, definiuje:

  • źródła poszczególnych danych wraz z oceną ich przydatności
  • technologię, jaka mogłaby zostać wykorzystana w realizacji proponowanych rekomendacji.

W wyniku realizacji tak zdefiniowanego systemu będzie możliwa dynamiczna delimitacja zasięgu transgranicznego obszaru funkcjonalnego, publikacja danych dająca możliwość wielofunkcyjnego ich wykorzystania oraz wsparcie dla procesów decyzyjnych w kształtowaniu polityki społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarze współpracy transgranicznej.

Najważniejsze ustalenia prac analitycznych ujęte w II etapie to:

  • uwarunkowania transgranicznego monitoringu,
  • projekt modelu dla Regionu Metropolitalnego Szczecina, w tym otoczenie systemu, dostawcy danych i rozwiązania techniczne,
  • katalog rekomendacji oraz
  • analiza kosztów budowy i funkcjonowania sytemu.

Wyniki analiz zostały opracowane w ramach etapu II umowy pt. „Zaprojektowanie modelu transgranicznego monitoringu oraz analiza kosztów jego utworzenia i funkcjonowania „. Zlecenie realizowane jest przez Wydział Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania T2 projektu INT 179. Wykonawcą zlecenia jest Wrocławski Instytut Zastosowania Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji.

Wszystkie dokumenty do konsultacji powstałe w ramach projektu dostępne są TUTAJ.

Źródło: RBGP