Dodatkowe fundusze na projekty ZIT SOM

Dodatkowe 25 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na realizację inwestycji w zrównoważony transport miejski. Środki z Programu Infrastruktura i Środowisko wesprą 3 projekty realizowane w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Nowy tabor umożliwi uruchomienie nowych połączeń komunikacyjnych, na które samorządy uzyskują rządowe dofinansowanie. Nowoczesne elektryczne i hybrydowe autobusy, to większy komfort dla podróżujących oraz znaczne ograniczenie emisji uciążliwego hałasu i spalin.

Projekty dotyczące transportu miejskiego współfinansowane z Funduszy Europejskich zostały zarekomendowane do wyboru w trybie pozakonkursowym.
Z dodatkowej puli 25 mln zł dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego planowany jest:

  • zakup autobusów hybrydowych dla Polic. Zakup autobusów przyczyni się do poprawy funkcjonowania transportu publicznego na obszarze metropolii szczecińskiej, zmniejszenia zatłoczenia komunikacyjnego oraz poprawy dostępności i mobilności miejskiej;
  • zakup autobusów elektrycznych dla Świnoujścia. Dzięki realizacji projektu rozwinie się transport zbiorowy w Świnoujściu i Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Uruchomienie nowych połączeń przełoży się na zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne. Poprawi się bezpieczeństwo podróży, jej jakość oraz atrakcyjność;
  • zakup dwukierunkowych tramwajów w Szczecinie – tramwaje te będą obsługiwać linie, na których na końcu trasy nie przewidziano pętli. Pozwoli to na kursowanie pojazdu w obu kierunkach bez konieczności zawracania. Ponadto człon niskopodłogowy umożliwi wejście do wagonu bezpośrednio z poziomu peronu przystankowego oraz zapewni dogodną podróż osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Transport publiczny w Szczecinie będzie bardziej dostępny i atrakcyjny.

Wszystkie powyżej wymienione projekty zostaną dofinansowane z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Źródło: ZUW