Gmina Stepnica Perłą Samorządu 2022

Gmina Stepnica otrzymała wyróżnienie w jubileuszowej 10 edycji „Perły Samorządu 2022” w kategorii gmin miejsko-wiejskich w prestiżowym, ogólnopolskim rankingu organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

GRATULUJEMY !

„Perły” zostały wręczone 18 maja podczas Kongresu Perły Samorządu w Gdyni zorganizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Miasto Gdynia. Nagrodę odebrała Sekretarz Gminy Mariola Kwiryng. Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej gminy, znaleźć się w gronie 10 najlepszych gmin w Polsce w swojej kategorii.  Niezależna kapituła składająca się z przedstawiciela Gazety Prawnej, sektora publicznego oraz ze świata  nauki przyznaje nagrody   w czterech kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska do 100 tys. mieszkańców, gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców

W rankingu oceniane były m.in. sposób pozyskiwania środków zewnętrznych, zadania realizowane przez gminę na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, inwestycje w infrastrukturę, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działania mające na celu aktywizację mieszkańców. Bardzo ważnym elementem oceny była jakość i terminowość świadczonych usług  publicznych, działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa  swoich mieszkańców zwłaszcza w ostatnim trudnym okresie pandemii. Gmina Stepnica nie posiada zadłużenia, a bezrobocie na koniec roku 2021  spadło poniżej  3%. Oprócz ciągłych inwestycji w infrastrukturę turystyczną  Stepnica kontynuuje działania na rzecz mieszkalnictwa komunalnego budując obecnie 2 bloki z 46 mieszkaniami. Ponadto  przygotowuje  tereny pod budownictwo jednorodzinne uzbrajając je w kanalizację i wodociągi, nowe drogi i oświetlenie uliczne. Gmina uczestniczy także w programach  „Czyste Powietrze” i „Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego”  dzięki czemu mieszkańcy mają dostęp do dofinansowania na wymianę nie ekologicznych kotłów grzewczych,  mogą się starać także o środki na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Środki przeznaczane w naszej gminie przeznaczone na inwestycje są zawsze na wysokim poziomie. W roku obecnym  działań inwestycyjnych mamy zaplanowanych na ponad 20 milionów złotych.

Warto zaznaczyć, że Gmina Stepnica w tym rankingu utrzymuje się w krajowej czołówce gmin wiejsko-miejskich od kilka lat zajmując dwukrotnie pierwsze miejsce, raz  drugie i raz dziesiąte. Świadczy to o bardzo dobrej pracy naszego samorządu.