Nasi przedstawiciele na World Urban Forum

Ponad 10 tys. osób uczestniczyło od 26 do 30 czerwca br. w Światowym Forum Miejskim, a dodatkowo 6 tys. wzięło w nim udział zdalnie. W blisko 500 sesjach debatowało ponad 700 panelistów.

Gospodarzami, a zarazem współorganizatorami 11. sesji WUF były Polska i Katowice. Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się w Europie Środkowo-Wschodniej. Hasło polskiej sesji WUF brzmiało: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.WUF11 zostało zorganizowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miasto-gospodarz, czyli Katowice.. Jego celem była promocja zrównoważonego rozwoju miast i dyskusja nad wyzwaniami, które przed nimi stoją.

Program katowickiego Forum składał się z kilkunastu rodzajów wydarzeń – m.in. dialogów, sesji specjalnych i networkingowych, okrągłych stołów czy warsztatów. Wszystkich wydarzeń było prawie 500, ale Forum skupiło się wokół siedmiu tematów dotyczących wyzwań istotnych dla zrównoważonej przyszłości miast. Są to kwestie zielonego rozwoju, sprawiedliwej przyszłości, innowacji i technologii, budowania odporności miast, planowania i zarządzania miejskiego, przyszłości gospodarki i finansów miejskich oraz reagowania na kryzysy i odbudowy miast.

Dyskusje na tegorocznym WUF dotyczyły przede wszystkim tego, jak miasta powinny radzić sobie z wyzwaniami związanymi z konfliktami zbrojnymi, zmianami klimatu oraz odbudową po pandemii COVID-19. Debatowali eksperci, ludzie biznesu, przedstawiciele władz centralnych i lokalnych.

Jedną z najważniejszych części WUF11 była strefa wystawiennicza. Urban Expo, czyli przestrzeń licząca blisko 8000 m2  zorganizowana w taki sposób, aby nawiązywać do ogólnej tematyki forum i przyciągnąć dużą publiczność. W strefie Urban Expo podmioty z całego świata prezentowały innowacyjne rozwiązania służące osiągnięciu zrównoważonego rozwoju miast. Oprócz licznych stoisk w tej przestrzeni znajdowała się przestrzeń do networkingu, odbyły się tu również liczne poboczne wydarzenia.

Związek Miasta Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Ukrainy wspólnie zorganizowały na WUF w strefie URBAN EXPO stoisko dla miast. Zaprosiliśmy na nie reprezentantów środowiska samorządowego, organizacji pozarządowych, urzędników, aktywistów miejskich, czyli wszystkich tych, którym zależy na rozwoju miast. Razem z nimi wspólnie stworzyliśmy przestrzeń, której współgospodarzem było każde polskie i ukraińskie miasto.

Stoisko było miejscem spotkań, rozmów o miastach, o nowej polityce miejskiej, sposobach na finansowanie rozwoju, rosnących wyzwaniach, z którymi miasta muszą codziennie się mierzyć. Wspólnie z Unią Metropolii Polskich Związek Miast Polskich zorganizował 21 paneli, seminariów i briefingów z udziałem samorządowców, ekspertów i dziennikarzy.

Podczas Forum odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich i Rada Unii Metropolii Polskich. Samorządowcy z miast razem z przedstawicielami rządu rozpoczęli debatę na temat Krajowej Polityki Miejskiej oraz sposobów jej wdrażania w codzienne funkcjonowanie miast.