Rusza budowa obwodnicy Gryfina

W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się robocze spotkanie dotyczące nadchodzących inwestycji drogowych. Jeszcze w tym roku ruszy budowa obwodnicy Gryfina.

W spotkaniu udział wzięli m.in. poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, burmistrz Mieczysław Sawaryn, wiceburmistrz Tomasz Miler, sołtys Radziszewa Zenon Trzepacz, dyrektor szczecińskiego okręgu GDDKiA Łukasz Lendner oraz dyrektor kontraktu ze strony wykonującego inwestycję konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras Tadeusz Kućmierz.

W trakcie spotkania omówiono trzy zagadnienia: budowę obwodnicy Gryfina, budowę obwodnicy na odcinku Radziszewo – Gryfino, oraz problem wymywania zanieczyszczeń z dróg bocznych w północnych miejscowościach gminy.

Budowa obwodnicy Gryfina ruszy jeszcze w tym roku. Na wschód od Gryfina rozpoczną się m.in. podstawowe roboty ziemne, rozpoznanie saperskie, prace archeologiczne itd. Wg. planów pierwsze warstwy bitumiczne będzie można wyłożyć już latem 2023 r.

Przedstawiciele wszystkich stron zgodnie podkreślili sprawną współpracę i szybkie tempo działań na etapie przygotowawczym inwestycji. Dzięki temu obwodnica Gryfina stała się jedną pierwszych w regionie realizowanych w ramach rządowego programu „100 Obwodnic”.

Kolejny istotny krok poczyniony został w działaniach zmierzających do powstania budowy drogi krajowej nr 31 na odcinku Radziszewo – Gryfino. Burmistrz Mieczysław Sawaryn na wniosek GDDKiA wydał pod koniec lipca decyzję środowiskową dla wybranego wariantu drogi o długości 9,3 km. Otwiera to drogę do ogłoszenia przez GDDKiA w 2023 r. przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy.

Na spotkaniu poruszono także kwestię spływania ziemi z bocznych ulic podczas gwałtownych ulew, co szczególnie mocno doświadcza mieszkańców Radziszewa. Gmina Gryfino i GDDKiA zadeklarowały podjęcie działań zapobiegających tego rodzaju zdarzeniom.

plan obwodnicy gryfina
podpisanie umowy gryfino