Badania Klimatu Rowerowego 2022

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) w 2020 roku zachęciła 90 samorządów do udziału w Badaniach Klimatu Rowerowego. Zaowocowało to liczbą blisko 10 tysięcy respondentów (mieszkańców), którzy przekazali merytoryczną opinię o warunkach korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach.

Po dwóch latach PUMA wraca z kolejną edycją Badania Klimatu Rowerowego. Przeprowadzanie ich regularnie, zgodnie z metodologią w cyklu dwuletnim, pozwala na zorientowanie się, czy pomiary sugerują występowanie tendencji – trendu.

Uruchomiony został nabór miast i gmin do udziału w Badaniach Klimatu Rowerowego 2022. Miejscowość może zgłosić osoba umocowana w urzędzie miasta lub gminy.

Zasady Badania Klimatu Rowerowego 2022 są proste:

  • PUMA bierze na siebie ciężar przygotowania i przeprowadzenia badań,
  • udział miejscowości w badaniach jest bezpłatny,
  • w badaniach może wziąć udział każdy mieszkaniec,
  • minimalny metodologiczny próg opublikowania wyników badania dla miejscowości wynosi od 50 do 200+ respondentów (w zależności od liczby mieszkańców),
  • narzędziem badawczym jest ankieta on-line.

Czego się oczekuje od miast i gmin biorących udział w badaniach?

  • wsparcia ze strony samorządów lokalnych w dotarciu do ankietowanych – dystrybucji informacji, że w danej miejscowości przeprowadzane są Badania Klimatu Rowerowego.

Aby zgłosić chęć udziału miasta lub gminy w badaniach, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia organizator oczekuje do 26 września 2022 r. Planowany termin przeprowadzenia badań to październik – grudzień br.