Gratulujemy Samorządom

Nasze samorządy Gmina Miasto Stargard, Gmina Goleniów oraz Powiat Koszaliński i Gmina Mielno – to tegoroczni zwycięzcy konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO”.

Konkurs marszałka rozstrzygany jest już po raz dziesiąty. Niezmiennie jego celem jest pokazywanie i promowanie dobrych praktyk z zakresie współpracy między lokalnymi samorządami a organizacjami pozarządowymi. – Tym konkursem doceniamy współpracę z trzecim sektorem. A organizacje pozarządowe  robią dużo, i robią to w sposób innowacyjny. NGO działają w wielu sektorach. I wszystkie dają więcej niż otrzymują, i to jest ten wspaniały fenomen. Cenię niezależność myślenia i podejmowania odważnych decyzji w zmienianiu świata na lepszy, a NGO’sy realizują swoje cele statutowe we własny sposób, na własną odpowiedzialność.  Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za udział w konkursie – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 
Przedmiotem oceny była współpraca prowadzona z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Komisja konkursowa przy ocenie wniosków zwracała uwagę m.in. na efekty zrealizowanych inicjatyw, współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszkami i wolontariuszami. O tytuł walczyły następujące JST z regionu: Miasto Stargard, Miasto Kołobrzeg, Powiat Gryfiński, Powiat Choszczeński, Powiat Koszaliński, Powiat Myśliborski, Powiat Łobeski, Gmina Goleniów, Gmina Dębno, Gmina Trzcińsko-Zdrój, Miasto Darłowo, Gmina Czaplinek, Gmina Mielno, Gmina Lipiany. Samorządy oceniane były w czterech kategoriach: 

  • Miasta powyżej 40 tys. mieszkańców i miasta na prawach powiatu
  • Powiaty
  • Gminy licząca 15-40 tysięcy mieszkańców
  • Gminy licząca poniżej 15 tysięcy mieszkańców.


Przedstawiamy „Samorządowych Liderów Współpracy z NGO 2022”

Stargard stawia na integrację
W kategorii „Miasta powyżej 40 tys. mieszkańców i miasta na prawach powiatu” zwyciężyła Gmina Miasto Stargard. – To jedna z najważniejszych nagród, jaką przychodzi mi odbierać. Zasada pomocniczości jest tą zasadą, która konstytuuje samorząd. Doceniamy, że tę zasadę rozumie pan marszałek i wspiera nasze miasto. My jako samorząd, administracja tej idei podporządkowujemy się. Z tego podporządkowania płynie oparcie się na organizacjach pozarządowych  – mówi prezydent Rafał Zając. Komisja konkursowa zwróciła uwagę m.in. na realizację projektu „Azymut – Samodzielność”. Na terenie miasta testowany był standard funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Miasto na ten cel przekazało mieszkanie. Przeprowadzony pilotaż pozwolił na upowszechnienie wypracowanego modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z ASD wraz z usługami wspierającymi, a także na sformułowanie wniosków dotyczących jego wdrożenia na terenie kraju. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Gmina Miasto Kołobrzeg. – Życie pokazało, że bez organizacji pozarządowych nie zrealizowalibyśmy wszystkich zadań – podkreślała prezydentka Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Wachlarz działań w Goleniowie
W kategorii „Gminy licząca 15-40 tysięcy mieszkańców” zwyciężyła Gmina Goleniów. – Ta nagroda to potwierdzenie jak ważna jest współpraca z NGO. To świetna motywacja do dalszej pracy, do rozwijania i ulepszania współpracy z NGO – mówiła Anita Jurewicz, zastępczyni burmistrza Goleniowa. Komisja konkursowa doceniła współpracę prowadzoną w wielu obszarach. Jako przykład podano wyścig kolarski Goleniów Tour 2021. Stowarzyszenie, organizując wyścig, współpracowało z wieloma partnerami lokalnymi – zaczynając od Gminy Goleniów, skąd zostały pozyskane główne środki na organizację imprezy, poprzez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie, po  goleniowską  grupę rowerową Highway Bikers Society. Do organizacji wyścigu włączyli się również druhowie OSP, funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji, Szczeciński Klub Rowerowy „Gryfus”, liczni wolontariusze, a także lokalne firmy. Oprawę dekoracji zwycięzców zapewniło Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjno-Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood & Brass Band. Natomiast w ramach działań COVID-19 przedstawiono warsztaty filmowe przygotowujące do realizacji transmisji on-line spektaklu „Stacja Świadek”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama. W kategorii „Gmina licząca poniżej 15 tysięcy mieszkańców” zwyciężyła Gmina Mielno. 

 Powiat Koszaliński stawia na NGO
W kategorii „Powiaty” zwyciężył po raz pierwszy Powiat Koszaliński. Samorząd wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska wspierał aktywność mieszkańców powiatu koszalińskiego w ramach zadania „Działaj Lokalnie”. Wspierane były projekty, które inicjowały współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i, które posłużyły pobudzaniu aspiracji rozwojowych. W ramach konkursu przyznano dotacje na projekty dla 8 organizacji. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Powiat Myśliborski. 

Gmina Mielno doceniona za walkę z fake newsami
Gmina wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną w Mielnie realizowała kampanię dla branży turystycznej dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Za pośrednictwem mediów społecznościowych prostowała nieprawdziwe informacje dot. nadmorskich gmin i przedsiębiorców.  LOT Mielno był też inicjatorem „Mieleńskiej Karty Turystycznej”, czyli pakietu zniżek dla turystów. Te działania to bardzo dobry przykład współpracy lokalnego samorządu, NGO oraz przedsiębiorców. Wyróżnienie w tej kategorii odebrało Miasto Darłowo.

 Nagroda na dalsze działania
Zwycięzcy w każdej z czterech kategorii otrzymali tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2022”, okolicznościowe statuetki wykonane przez prof. Jerzego Lipczyńskiego, dyplomy oraz nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł (w każdej kategorii) z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, społecznikami do wykorzystania do końca 2022 r. JST. Zwycięzców konkursu poznaliśmy podczas XVI Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds.  NGO. Spotkanie odbyło się w INKU – Inkubatorze Sektorów Kreatywnych.

Przedstawiamy „Samorządowych Liderów Współpracy z NGO 2022”
Przedstawiamy „Samorządowych Liderów Współpracy z NGO 2022”
W kategorii „Miasta powyżej 40 tys. mieszkańców i miasta na prawach powiatu” zwyciężyła Gmina Miasto Stargard
W kategorii „Miasta powyżej 40 tys. mieszkańców i miasta na prawach powiatu” zwyciężyła Gmina Miasto Stargard
W kategorii „Gminy licząca 15-40 tysięcy mieszkańców” zwyciężyła Gmina Goleniów. – Ta nagroda to potwierdzenie jak ważna jest współpraca z NGO. To świetna motywacja do dalszej pracy, do rozwijania i ulepszania współpracy z NGO – mówiła Anita Jurewicz, zastępczyni burmistrza Goleniowa.
W kategorii „Gminy licząca 15-40 tysięcy mieszkańców” zwyciężyła Gmina Goleniów. – Ta nagroda to potwierdzenie jak ważna jest współpraca z NGO. To świetna motywacja do dalszej pracy, do rozwijania i ulepszania współpracy z NGO – mówiła Anita Jurewicz, zastępczyni burmistrza Goleniowa.