Gmina Dobra najbardziej atrakcyjną gminą do życia na Pomorzu Zachodnim

Gmina Dobra ponownie została najbardziej atrakcyjną gminą do życia na Pomorzu Zachodnim w ogólnopolskim rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Ranking przygotowany przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk opublikował Serwis Samorządowy PAP.

W piątek, 2 grudnia 2022 r. Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, badającego jakość życia polskich gminach. Ranking opracował prof. dr. hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskie gminy oparto na 63 wskaźnikach cząstkowych składających się na tzw. wskaźnik syntetyczny jakości życia w gminach. Ranking bada jakość życia, czyli stopień zaspokojenia potrzeb człowieka, biorąc pod uwagę typową polską rodzinę i (niemal równocześnie) gospodarstwo domowe, tj. rodzinę składającą się z rodziców i dzieci w trakcie nauki szkolnej, ale mającą też dziadków posiadających własne i odrębne gospodarstwo (gospodarstwa) domowe.

nagroda

Założono możliwie kompleksowe podejście do kwestii jakości życia, obejmujące wszystkie najważniejsze jego sfery: zamieszkanie, pracę oraz spędzanie pozostałego czasu (w miejscu zamieszkania lub często poza nim), przeznaczanego na zakupy, konsumpcję, opiekę zdrowotną, edukację, rozrywkę, kontakty towarzyskie, itd. Elementem integrującym wymienione kategorie są sposoby, możliwości i warunki komunikacji, czyli transport i łączność.

Uwzględniono m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadniczą, jakość oświaty na ich terenie, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu. Do stworzenia rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny.

Wyniki rankingu ogłoszono w pięciu kategoriach:
– miasta na prawach powiatu,
– strefy podmiejskie miast na prawach powiatu,
– gminy z siedzibą powiatu,
– gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców,
– gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

W zeszłym roku czołówkę rankingu zdominowały gminy położone w aglomeracji warszawskiej. Pierwsze miejsce zajęła gmina miejsko-wiejska Ożarów Mazowiecki, drugie wiejska Michałowice (woj. mazowieckie), trzecie natomiast gmina wiejska Stare Babice. W sumie aż 10 na 20 pierwszych gmin w zestawieniu znajdowało się w pobliżu stolicy. Gminą najbardziej atrakcyjną do życia na Pomorzu Zachodnim została Gmina Dobra, która zajęła w ubiegłorocznym rankingu wysokie 9. miejsce (na 2477 gmin). Kolejne miejsca z Pomorza Zachodniego zajęły Gmina Kołbaskowo (miejsce 35) i Ustronie Morskie (miejsce 42). Szczecin zajął w rankingu 58. pozycję.

W aktualnym rankingu Gmina Dobra ponownie została najbardziej atrakcyjną gminą do życia na Pomorzu Zachodnim. W rankingu ogólnopolskim nasza gmina zajęła bardzo dobre 8. miejsce (na 2477 gmin). Kolejne miejsca z Pomorza Zachodniego zajęły Gmina Kołbaskowo (miejsce 44) i Ustronie Morskie (miejsce 48).

„Gratuluję wyróżnionym. Gmina Dobra to gmina dobra do życia – będzie to dla nas hasło reklamowe. Cieszę się, że mieszkańcy tak licznie do nas przybywają i tworzą sobie u nas miejsce dobre do życia” – podsumowała wyniki rankingu Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Pierwsze miejsca w poszczególnych województwach:
– dolnośląskie: Gmina Kobierzyce
– kujawsko-pomorskie: Gmina Osielsko
– mazowieckie: Podkowa Leśna
– śląskie: Gmina Boronów
– lubelskie: Gmina Głusk
– lubuskie: Zielona Góra
– opolskie: Opole
– podlaskie: Białystok
– podkarpackie: Rzeszów
– małopolskie: Kraków
– pomorskie: Sopot
– zachodniopomorskie: Gmina Dobra
– warmińsko-mazurskie: Gmina Stawiguda
– łódzkie: Gmina Kleszczów
– świętokrzyskie: Kielce
– wielkopolskie: Gmina Suchy Las

To kolejny sukces Gminy Dobra w 2022 roku. W maju 2022 r. Gmina Dobra zajęła 5. miejsce w ogólnopolskim rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce. Naukowcy opracowali ranking w oparciu o siedem najważniejszych i najczęściej używanych wskaźników ekonomicznych, którymi badali sytuację finansową wszystkich polskich jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Dobra zajęła też 1. miejsce wśród 47 gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego w rankingu finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Regionalny raport uwzględniający wskaźniki z 2021 roku przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Ma on na celu przedstawienie jak poszczególne samorządy zarządzają finansami. Natomiast w październiku 2021 r. Gmina Dobra zajęła 20. miejsce w ogólnopolskim rankingu miast i gmin, do których Polacy najchętniej się przeprowadzają. Ranking opracowany na podstawie danych GUS z 2020 r. opublikował serwis Tuwartomieszkac.pl. W aktualnym rankingu Gmina Dobra ponownie została najbardziej atrakcyjną gminą do życia na Pomorzu Zachodnim. W rankingu ogólnopolskim nasza gmina zajęła bardzo dobre 8. miejsce (na 2477 gmin). Kolejne miejsca z Pomorza Zachodniego zajęły Gmina Kołbaskowo (miejsce 44) i Ustronie Morskie (miejsce 48). Gmina Dobra zajęła też 5. miejsce w kategorii stref podmiejskich miast na prawach powiatu.

Gratulujemy

wręczenie