Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.5/2022

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Świadczenia usługi sprzątania biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w roku 2023

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz cenowo – ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Wykaz usług
  4. Załącznik nr 3 – Projekt umowy
  5. Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dotycząca postępowania:

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego informuje, iż na podstawie pkt. 11 ppkt h) Zapytania Ofertowego, postępowanie na „Świadczenie usług sprzątania biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w roku 2023” zostało unieważnione.