Rozpoczęła się budowa
obwodnicy Gryfina

Nowa droga radykalnie odmieni funkcjonowania miasta, mając kapitalne znaczenia zarówno dla jego mieszkańców, osób dojeżdżających do pracy i nauki, jak i tych, dla których Gryfino jest tylko punktem tranzytowym.

Już teraz łatwo zauważyć, gdzie powstaną cztery ronda, które połączą nową drogę z istniejącymi trasami. Kończą się prace związane z pierwszym etapem działań w terenie: badaniami archeologicznymi, czynnościami geodetów czy wycinką drzew. Teraz czas na prace ziemne, które w pierwszej kolejności polegać będą na zdejmowaniu wierzchniej warstwy ziemi, czyli humusu, a potem kształtowaniu wykopów i nasypów. Efektem budowy obwodnicy będzie w pierwszej kolejności wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Gryfina. Dziś przez centrum naszego miasta przejeżdża ponad dziesięć tysięcy pojazdów na dobę. Około połowa z nich to ruch tranzytowy, który powinien przenieść się na obwodnicę. Kierowcy będą więc jeździć płynniej, a wszyscy oddychać będziemy znacznie czystszym powietrzem. Dodatkowo budowa nowej trasy stworzy możliwości komunikacyjne dla terenów położonych bezpośrednio przy niej. Szczególnie będzie widoczne to przy południowym rondzie, gdzie powstanie
dodatkowy zjazd w kierunku nowego cmentarza, który za kilka lat powstanie na wysokości osiedla Południe. A przy rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej 120, czyli Gryfino – Wełtyń, przygotowywany jest teren inwestycyjny należący do Gminy Gryfino, na którym lokować będzie można działalność usługową i produkcyjną. To tam też planowana jest budowa nowej komendy straży pożarnej. Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oraz wykonawca, spółka Roverpol, planują zakończenie prac na rok 2024.

budowa drogi
mapa

O inwestycji:

1. Przebieg drogi

Planowana obwodnica Gryfina we wszystkich wariantach zakłada jej przebieg po wschodniej stronie miasta. Początek obwodnicy zaproponowano w dwóch lokalizacjach. Pierwszą lokalizacją, jest rejon zakładu produkcyjnego „Komandor”, na istniejącym łuku poziomym drogi krajowej nr 31. Drugą lokalizacją jest odcinek drogi krajowej nr 31 na skrzyżowaniu z drogą dojazdową mającą służyć do obsługi planowanego dawniej kompleksu szpitalnego. Koniec obwodnicy dla każdego z wariantów przewidziano pomiędzy wiaduktem nad linią kolejową a mostem nad rzeką Tywa.

2. Podstawowe parametry techniczne

Dla każdego z wariantów przyjęto następujące parametry techniczne projektowanej drogi:

  • ·                   klasa drogi:                                                                                            GP;
  • ·                   nośność drogi:                                                                                       115kN/os
  • ·                   prędkość projektowa:                                                                            80 km/h;
  • ·                   kategoria ruchu:                                                                                     KR4
  • ·                   szerokość pasa ruchu:                                                                           3,50m;
  • ·                   szerokość opaski:                                                                                  0,50m;
  • ·                   szerokość pobocza:                                                                               1,25m;
  • ·                   minimalny promień łuku poziomego:                                                      1000m;
  • ·                   minimalny promień łuku pionowego wypukłego:                                    4500m;
  • ·                   minimalny promień łuku pionowego wklęsłego:                                      2000m.

3. Zakres inwestycji
Inwestycja obejmuje budowę drogi klasy Gp o dwóch pasach ruchu, skrzyżowaniach w formie skrzyżowań skanalizowanych bądź rond na skrzyżowaniach z istniejącą drogą krajową nr 31, DW nr 120 i DP1367Z.Na skrzyżowaniach z pozostałymi drogami wykonane zostaną wiadukty. Wykonane zostaną elementy służące ochronie środowiska, elementy odwodnienia.