Zapytanie ofertowe nr 2/1/SSOM/2023

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – Formularz cenowo – ofertowy
  4. Załącznik nr 3 i 4 – Oświadczenia
  5. Załącznik nr 5 – Wykaz usług
  6. Załącznik nr 6 – Wykaz osób
  7. Załącznik nr 7 – Wykaz kryteriów pozacenowych
  8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy
  9. Załącznik nr 9 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zmiana terminu składania ofert:

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert dotyczący postępowania nr 2/1/SSOM/2023 został wydłużony do dnia 20 stycznia 2023 r. do godz. 12:00.