CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA ROZWÓJ SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO? MASZ TAKĄ MOŻLIWOŚĆ – APLIKUJ

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI PARTNERÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH DS. PRZYGOTOWANIA I WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO NA LATA 2021-2030

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur na członków Komisji partnerów społeczno-gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030 (Strategia).

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego prowadzi prace nad przygotowaniem i opracowaniem Strategii. Kluczowym aspektem przygotowania dokumentu jest zapewnienie szerokiej partycypacji partnerów społecznych na wszystkich etapach prac.

Celem naboru kandydatów jest wyłonienie członków Komisji, której zadaniem będzie wyrażanie opinii, podejmowanie inicjatyw, proponowanie rozwiązań odnoszących się do Strategii. Taka forma współpracy daje możliwość udziału i zaangażowania społecznego.

Nabór skierowany jest do osób będących przedstawicielami:

  • organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji
  • organizacji lub instytucji działających na rzecz ochrony środowiska

z terenu SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

UWAGA: Za udział w posiedzeniach i pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest wypełnienie interaktywnego formularza do
22 stycznia 2023 r.

>>>> Formularz zgłoszeniowy <<<<

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura ZIT SOM

Telefon – 91 421 71 57; 91 421 71 60

E-mail – biuro@som.szczecin.pl

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.