Stargardzki ZAZ „Centralna Kuchnia” z dotacją

Najdłużej działający w Polsce Zakład Aktywności Zawodowej ze środkami na bieżącą działalność. Wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz spotkał się z przedstawicielami ZAZ-u w Stargardzie w poniedziałek, 9 stycznia 2023 r. Podpisano umowę dotacyjną w wysokości 680 tys. zł. W spotkaniu uczestniczył także Radny Województwa Zachodniopomorskiego Marcin Przepióra.

W województwie zachodniopomorskim działa dziesięć Zakładów Aktywności Zawodowej, dając zatrudnienie 708 osobom z niepełnosprawnością. Każda z placówek specjalizuje się w innej dziedzinie, oferując szeroki wachlarz usług. To nie tylko gastronomia i pielęgnacja terenów zielonych, ale też profesjonalne usługi pralnicze, renowacja mebli, prowadzenie ekologicznego gospodarstwa rolnego czy myjnia samochodowej. 

Zakłady Aktywności Zawodowej oprócz zatrudnienia, oferują osobom z niepełnosprawnością rehabilitację społeczną i zawodową. Koszt działania dziesięciu ZAZ-ów w 2023 r. oszacowano na ok. 70 mln zł.  Na bieżącą działalność otrzymają ok. 28 mln zł. Na tę kwotę  składają się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będące w dyspozycji marszałka oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (6 437 985 zł). I właśnie z tego źródła podpisano w poniedziałek umowę. Stargard otrzyma 680 tys. zł dotacji.

Zakład w Stargardzie  działa od roku 2000 i zajmuje się głównie przygotowywaniem i dostarczaniem posiłków obiadowych do szkół, przedszkoli, klientów indywidulanych czy pielęgnacją terenów zielonych. Zatrudnia 94 osoby, w tym 69 z niepełnosprawnością. Organizatorem placówki jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie.

Strona internetowa ZAZ w Stargardzie: www.centralnakuchnia.pl

Zakład Aktywności Zawodowej może utworzyć gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Tworzone są w celu zaoferowania osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz posiadającym umiarkowany stopień niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub choroby psychiczne, możliwości zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej.

kilka osób + plakat