Granty Strażackie 2023

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 188/23 z dn. 06.02.2023r. ogłasza nabór ofert na „Granty Strażackie” w roku 2023, w ramach zadania pn. „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP”

Rodzaj zadania: Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP (Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz ich otoczenia.

Maksymalna kwota dotacji przyznana jednorazowo jednostce OSP nie może przekroczyć 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Oferty w niniejszym naborze należy składać w generatorze – Witkac.pl w terminie od 10.02.2023 r. do 06.03.2023 r. do godz. 14:00.