Rusza budowa ITS w Świnoujściu

ITS to inteligentny system transportowy: sterowanie ruchem w mieście z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stosowanych, by poprawić bezpieczeństwo podroży, skrócić czas przejazdu i bardziej efektywne wykorzystać sieć transportową. 20 kwietnia br. Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska podpisała umowę na realizację ITS z Waldemarem Matukiewiczem, wiceprezesem firmy Sprint S.A., która wygrała przetarg. W pierwszej kolejności wykonany zostanie zakres podstawowy za kwotę 12 612 880,02 zł brutto.

W postępowaniu przetargowym złożono trzy oferty. 2 marca Gmina Miasto Świnoujście wybrała wykonawcę zadania „Budowa systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu” (ITS) – firmę Sprint S.A., która zaproponowała kwotę 18 430 955,91 zł brutto. W pierwszej kolejności wykonany zostanie zakres podstawowy systemu za kwotę 12 612 880,02 zł brutto. W ciągu 10 miesięcy firma zaprojektuje ITS na potrzeby Świnoujścia a także dostarczy, zamontuje jego elementy i wykona roboty budowlane. Dostarczone i zamontowane zostaną:

– podsystem sterowania ruchem – do systemu ITS zostaną włączone wszystkie sygnalizacje zlokalizowane na terenie Świnoujścia a także wybudowana zostanie nowa sygnalizacja na skrzyżowaniu ul. Fińskiej/Skandynawskiej/Duńskiej;

– podsystem informacji dla kierowców – w ramach podsystemu wybudowane zostaną tablice zmiennej treści, które będą informowały kierowców m.in. o utrudnieniach drogowych, zalecanym objeździe a także o zamknięciu tunelu;

– na przejściu granicznym Garz – Ahlbeck oraz przeprawie promowej Warszów zostaną zamontowane kamery rozpoznające tablice rejestracyjne. Kamery te będą miały za zadanie zbieranie danych o ilości realizowanych podróży oraz obliczać czas przejazdu dla pojazdów na głównych ciągach komunikacyjnych;

– podsystem transmisji danych – oprogramowanie do zarządzania siecią.

Do tego wyposażenie i adaptacja Centrum Zarządzania Ruchem przy ul. Karsiborskiej, np. sprzęt IT, serwery, a także przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi systemu.

– Cały System Zarządzania Ruchem w Świnoujściu to wielka inwestycja w poprawę jakości życia w mieście – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście Barbara Michalska. – To udogodnienie dla wszystkich mieszkańców miasta, nie tylko tych zmotoryzowanych. Dlatego w kolejnych etapach realizacji przewidujemy rozbudowę systemu o kolejne jego elementy. Będą to m.in. podsystemy priorytetu dla pojazdów transportu zbiorowego oraz podsystem informacji pasażerskiej. Ważną rolę odegrają też kamery wizyjne, które pojawią się już w pierwszych etapach realizacji. 

Umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia miasto podpisało 20 kwietnia. Sprint zaprojektuje, dostarczy i uruchomi system ITS w Świnoujściu. Realizację podzielono na 5 etapów.

– Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy mieć wkład w poprawę sprawności ruchu drogowego w Świnoujściu. Przypomnę, że w marcu podpisaliśmy też umowę na realizację Odcinkowego Pomiaru Prędkości w tunelu pod Świną. ITS w Świnoujściu ułatwi codzienne przejazdy nie tylko kierowcom, ale docelowo także pasażerom komunikacji miejskiej. System będzie miał istotne znaczenie dla realizacji przejazdów, szczególnie przez najbardziej ruchliwe odcinki i skrzyżowania. Z kolei podsystem informacji dla kierowców stworzy możliwość nie tylko oszczędności czasu, ale także poprawi płynność ruchu. Sprawne przemieszczanie się do celu oznacza również korzyści dla środowiska. Pojazdy, które nie stoją na skrzyżowaniach i nie kluczą w poszukiwaniu miejsca parkingowego, po prostu emitują do atmosfery mniej szkodliwych związków – mówi wiceprezes firmy Sprint, Waldemar Matukiewicz.

podpisanie umowy
Zastępca Prezydenta Świnoujścia Barbara Michalska i wiceprezes Sprint S.A. Waldemar Matukiewicz

W ramach pierwszego etapu odbędą się prace projektowe, dotyczące wszystkich kolejnych etapów wdrożenia. Dzięki temu, już na samym początku realizacji przedsięwzięcia zostanie odpowiednio zaplanowana budowa całej, niezbędnej infrastruktury oraz integracja podsystemów ze wszystkich etapów. Realizacja pierwszego i drugiego etapu trwać będzie do 10 miesięcy od podpisania umowy. Etap trzeci dotyczy montażu i uruchomienia podsystemu wizyjnego, czyli mówiąc prościej – sieci kamer monitoringu. Urządzenia pojawią się na skrzyżowaniach w 12 lokalizacjach. Podsystem zostanie też zintegrowany z oprogramowaniem w Centrum Zarządzania Ruchem. Etap czwarty obejmuje montaż i uruchomienie podsystemu informacji parkingowej (detektory, tablice informacyjne) oraz integrację z wybudowanym systemem ITS. Etap piąty dotyczy komunikacji miejskiej, będą to podsystemy priorytetu dla pojazdów transportu zbiorowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej. Korzystający z transportu zbiorowego uzyskają udogodnienie w postaci interaktywnych tablic informacyjnych, które ułatwią planowanie podróży i przesiadki. Całkowita wartość projektu (wszystkich etapów łącznie) wyniesie: 18 430 955,91 zł brutto. 

Tekst: BIK UM Świnoujście