Zwięzły przewodnik użytkownika SUMP

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) ma pomóc w lepszym zaprojektowaniu przemieszczania się po metropolii. Nie tylko dlatego, że przyjmuje perspektywę strategiczną i ma czytelne priorytety, ale także dlatego, że powstaje we współpracy ze społecznością danego obszaru – mieszkańcami i przedsiębiorcami.

Dotąd wszelkie próby organizowania mobilności sprowadzały się tylko do jednej perspektywy – zmotoryzowanych oraz jednego priorytetu  – przepustowości. SUMP proponuje zupełnie inne podejście. Po pierwsze Plan „widzi” wszystkich mieszkańców i ich potrzeby. Po drugie najważniejsza staje się jakość życia, poprawa standardów i lepsze wykorzystanie zasobów w duchu zrównoważonego rozwoju. To ostatnie oznacza aktywne przeciwdziałanie  negatywnym efektom zmian klimatycznych (wzrost emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń). Metropolia  wraz z całym jej systemem usług i atrakcji ma być dostępna dla wszystkich, a nie tylko uprzywilejowanych ekonomicznie.

Opracowanie SUMPa poprzedza dokładna analiza rzeczywistości zastanej i próba określenia lokalnych uwarunkowań i priorytetów. Na każdym etapie angażowana jest lokalna społeczność, po to, by proponowane rozwiązania nie tylko były zgodne z ogólnymi trendami, ale przede wszystkim odpowiadały na realne potrzeby mieszkańców.

W chwili obecnej trwa w naszym Obszarze Metropolitalnym opracowanie ww. dokumentu i niedługo ruszają kolejne konsultacje społeczne zachęcamy do wzięcia w nich udziału. Aby być dowiedzieć się więcej na temat dokumentów typu SUMP zachęcamy do lektury opracowania, stanowiące zwięzły i przekonujący przewodnik użytkownika.

sump_decision_makers_summary_polish

Nasza strona internatowa dotycząca SUMP SOM >>> http://som.szczecin.pl/sump/