Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu SUMP SOM

Miej realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości – zapraszamy do zgłaszania uwag do tworzonego dokumentu dotyczącego poprawy transportu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Rozpoczyna się kolejny etap tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla SOM.

Ten strategiczny dokument to długoterminowa wizja i konkretne cele w zakresie poprawy transportu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Jego głównym celem jest równoważenie potrzeb różnych rodzajów transportu i użytkowników, takich jak samochody, autobusy, rowery i piesi.

Dokument ten tworzony jest przede wszystkim z nastawieniem na ludzi i ich potrzebny, to planowanie przyszłości mieszkańców regionu. Dlatego tak ważny jest ich głos i udział w konsultacjach społecznych, które są istotnym elementem prac!

Całość dokumenty znajduje się >>> https://drive.google.com/drive/folders/1jA2vObNDyTSK71A9iBRDWTNs-Wd310v4?usp=drive_link

Uwagi prosimy zgłaszać e-mail formularzu:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NYQrSk2Kdsk25ZZq1_VvEYOaEicdmJSO/edit?usp=drive_link&ouid=100817388359594959608&rtpof=true&sd=true

Na adres: sump@som.szczecin.pl

Możliwe jest także zgłaszanie osobiście w siedzibie biura SOM