15 sierpnia. Święto Wojska Polskiego

„Gdyby Piłsudski i Weygand w bitwie pod Warszawą nie zdołali powstrzymać triumfalnego pochodu armii sowieckiej, to nie tylko chrześcijaństwo doznałoby klęski, lecz i cała cywilizacja zachodnia znalazłaby się w niebezpieczeństwie” – napisał brytyjski dyplomata i pisarz Edgar Vincent D’Abernon. Opinię tę zawarł w pracy „Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920 r.”, w której opisał swoje doświadczenia z pracy w misji międzysojuszniczej działającej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Tym samym uznał znaczenie polskiego zwycięstwa nad bolszewikami nie tylko dla bytu państwowego II Rzeczypospolitej. W jego ocenie było ono kluczowe dla losów naszej cywilizacji. „Współczesna historia cywilizacji mało zna wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doceniane” – zauważył lord D’Abernon, w dziele, które wydano po raz pierwszy w 1931 r.

Polska swoje zwycięstwo w wojnie z Rosją Sowiecką z całą pewnością potrafi jednak docenić. Już w 1923 r. dzień 15 sierpnia – rocznicę rozpoczęcia kontrofensywy, która zmieniła losy wojny polsko-bolszewickiej – ustanowiono Świętem Żołnierza. „W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski” – głosił okólnik ministra spraw wojskowych gen. Stanisława Szeptyckiego.

Dzień ten świąteczny charakter zachował także w czasie II wojny światowej w polskich oddziałach walczących na Zachodzie oraz w Wojsku Polskim aż do 1947 r.

15 sierpnia jako dzień święta polskich sił zbrojnych przywrócił Sejm w 1992 r. W ustawie z 30 lipca posłowie postanowili, że w rocznicę Bitwy Warszawskiej obchodzone będzie Święto Wojska Polskiego. Szczególny charakter miały obchody 100. rocznicy rozstrzygającej bitwy. Decyzją Sejmu rok 2020 – w jej stulecie – ogłoszono Rokiem Bitwy Warszawskiej.

O tym, jak ważna jest dla polskiej świadomości narodowej jest data 15 sierpnia świadczy także popularność organizowanych tego dnia parad wojskowych. W dniu Święta Wojska Polskiego uroczystą defiladę z udziałem żołnierzy oraz sprzętu wojskowego i uzbrojenia obserwują na żywo tysiące widzów. Inicjatorem tej widowiskowej formy obchodzenia święta polskiego oręża był śp. prezydent Lech Kaczyński.

15 sierpnia 1920 r. sowieckie wojska stały na przedpolach Warszawy i szykowały się do uderzenia na stolicę Polski. Tego dnia wieczorem pierwsi polscy żołnierze zaczęli forsowanie rzeki Wieprz. Tak zaczęła się ofensywa, której efektem było rozbicie Frontu Zachodniego dowodzonego przez gen. Michaiła Tuchaczewskiego. Walki wokół Warszawy trwały od 13 sierpnia. Po porażce i wyparciu polskich wojsk z Radzymina (13 sierpnia), powodzeniem zakończyła bitwa pod Ossowem (13 – 14 sieprnia), a następnie ponowne zajęcie przez siły polskie Radzymina. Związana walkami na przedpolach Warszawy Armia Czerwona nie była w stanie odeprzeć kontruderzenia znad Wieprza.

101 lat temu polskie wojsko wygrało Bitwę Warszawską, po niej wygrało też wojnę z bolszewikami. Niepodległość została obroniona.

Źródło: www.sejm.gov.pl