Goleniów integruje sieć ścieżek pieszo-rowerowych. Pomagają eurofundusze

Coraz gęstsza i spójniejsza jest sieć ścieżek pieszo-rowerowych w Goleniowie. Gmina realizuje kolejną tego typu inwestycję. Nowoczesna infrastruktura powstaje w ciągu ul. Przestrzennej, Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej. W budowie nowej trasy pomogą eurofundusze, które przekaże Urząd Marszałkowski. W piątek (18 sierpnia 2023 r.) marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz burmistrz Robert Krupowicz złożyli podpisy na umowie gwarantującej unijne wsparcie.

Rowerowa inwestycja ma na celu integrację gminnego systemu transportu publicznego. Połączy główne węzły komunikacyjne Goleniowa z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym oraz terenami wiejskimi.

– Rowery to już wizytówka naszego województwa. Regionalna infrastruktura dla cyklistów jest nie tylko coraz bardziej gęsta, ale i spójna. W rowerowe trasy inwestujemy my, jako samorząd województwa, ale także lokalne samorządy, jak np. Goleniów. Bez nich realizacja koncepcji jednolitych tras dla cyklistów na Pomorzu Zachodnim nie miałaby szans powodzenia – podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Projekt obejmuje budowę blisko 2-kilometrowej ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulic Przestrzennej, Wojska Polskiego i Armii Krajowej do ronda Hanzeatyckiego, gdzie zetknie się z drogą pieszo-rowerową wzdłuż ul. Szkolnej, a dalej ul. Pułaskiego do węzła przesiadkowego przy goleniowskim dworcu PKP-PKS. Z kolei od ul. Przestrzennej w kierunku południowym ścieżka połączy się z ul. Nową, a następnie z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym. Nowe odcinki umożliwią również dojazd do terenów turystycznych w Lubczynie i trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego.

– W ramach inwestycji wykonane zostaną przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów, pobocza, a także wzmocnienia skarp. Pojawi się oznakowanie pionowe oraz poziome. Będzie też odwodnienie powierzchniowe dla terenów zielonych – wyliczał burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz.

Koszt prac władze gminy Goleniów oszacowały na prawie 3,3 mln zł.

– Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa. Dofinansowanie wynosi ponad dwa miliony złotych – podkreśliła wiceburmistrzyni Goleniowa Anita Jurewicz. – To kolejne przedsięwzięcie związane z rozbudową infrastruktury rowerowej, które realizujemy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Bezpieczne drogi dla rowerzystów służą mieszkańcom Goleniowa i całego regionu.

– Pomorze Zachodnie realizuje bardzo ambitny projekt budowy sieci tras dla rowerzystów. Uzupełnieniem długodystansowych szlaków są właśnie takie lokalne odcinki, łączniki. One też służą turystyce, rekreacji, ale przede wszystkim osobom dojeżdżającym codziennie do pracy, do szkoły – zauważył radny województwa Adam Fedeńczak, który również uczestniczył w podpisaniu umowy o dofinansowaniu.

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Goleniowie została dofinansowana funduszami unijnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Inwestycja jest już na etapie realizacji. Prace budowlane rozpoczęły się w maju, a ich zakończenie planowane jest na początku grudnia.

Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.2 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.