BADANIE ANKIETOWE MIESZKAŃCÓW MIAST PORTOWYCH

Zapraszamy do wzięcia udziału w badanu ankietowym.

Niniejszy kwestionariusz jest adresowany do mieszkańców miast portowych i dotyczy kwestii związanych z wpływem zarządzania środowiskowego w portach morskich na otoczenie. Wyniki badań zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych w procesie pisania rozprawy doktorskiej przez doktorantkę Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Udział w badaniu jest anonimowy, a wypełnienie kwestionariusza zajmie ok. 4 min. 

LINK