Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111 w Stepnicy zakończona

W dniu 27.08.2023 r. z okazji gminnych Dożynek w Stepnicy, nastąpiło przekazanie przez Marszałka Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica Andrzejowi Wyganowskiemu, zakończonej inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 111. Droga przebiega z południa gminy na jej północ przez  miejscowości Stepnica, Stepniczka, Miłowo, Zielonczyn, Żarnówko, Żarnowo, Racimierz i Łąka. Powstała piękna nowoczesna droga z nowym oświetleniem ledowym, nowymi przystankami autobusowymi, nowymi chodnikami. W miejscowościach wybudowano kanalizację wód opadowych. W wielu miejscach wykonano także nowe wodociągi i kanalizację sanitarną. Jak wynika z danych Urzędu Marszałkowskiego była to największa inwestycja na drogach wojewódzkich w 2022 i 2023 r.

Jako sprzętowe wsparcie w utrzymaniu porządku na nowo wybudowanej drodze, marszałek przekazał burmistrzowi symboliczną miotłę z okazjonalną dedykacją. W uroczystościach wzięła również udział Pani Teresa Kalina Przewodniczącą Sejmiku Zachodniopomorskiego.