Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „WŁASNA GRA”

Zapraszamy do udziału w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach realizowanego projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży, pn. „Własna gra”.

Przedmiotem Konkursu „WŁASNA GRA” jest stworzenie gry sytuacyjnej o tematyce społecznej.

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego w wieku od 6 do 18 roku życia. Ze względu na udział w Konkursie osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Uczestnik Konkursu w zgłaszanej pracy będzie zobowiązany do przedstawienia zagadnień z przestrzeni społecznej i relacji międzyludzkich w kontekście bieżących problemów, z którymi spotyka się w codziennym życiu. Tworzone gry muszą poruszać realne sytuacje, z którymi w rzeczywistości zmagać się mogą dzieci i młodzież, przedstawiać alternatywne rozwiązania podejmowanych decyzji, w przestrzeni tworzonej gry, z ukazaniem możliwych konsekwencji podejmowanych wyborów, nazywania towarzyszących uczuć, przemyśleń, doznań. Powołane elementy mają umożliwić uczestnikom rozgrywki rozmowę o problemie, ukazanie własnej perspektywy, co w konsekwencji przyczyni się do świadomego podejmowania decyzji w swoim życiu.

Gra może mieć formę: planszową, karcianą, inscenizacyjną, quizowo-turniejową lub inną umożliwiającą wydrukowanie w formacie A4 lub jako wielokrotności tego formatu – szczegółowy opis został zawarty w regulaminie konkursu.

Wystarczy przygotowaną pracę konkursową wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami dostarczyć do siedziby Organizatora tj. na adres: Województwo Zachodniopomorskie, ROPS, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „RADiM, konkurs – WŁASNA GRA”.

Termin składania zgłoszeń na konkurs upływa 25.09.2023 r.

Organizator przewiduje nagrody dla laureatów Konkursu w dwóch kategoriach wiekowych. I kategoria wiekowa obejmuje dzieci od 6 do 11 roku życia, II kategoria wiekowa obejmuje młodzież od 12 do 18 roku życia. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę w postaci bonu o wartości 1200 zł.

Zwycięskie propozycje zostaną upublicznione i udostępnione na stronach organizatora Konkursu w formie umożliwiającej wydruk zainteresowanym graczom.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 25 października 2023 r., na stronie www.rops.wzp.pl – aktualności.

Celem Konkursu jest promowanie form spędzania czasu wspólnie z bliskimi (rodziną/przyjaciółmi/znajomymi), pobudzenie kreatywności, budowania scenariuszy i rozmowy o problemach, ukazanie wyzwań życia codziennego oraz sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach poprzez:

  1. popularyzowanie wśród młodych osób możliwości radzenie sobie w sytuacjach trudnych – wzmocnienie kompetencji własnych;
  2. rozwijanie kreatywności i empatii wśród uczestników Konkursu, jako kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w przestrzeni społecznej;
  3. promocja budowania relacji w świecie rzeczywistym jako alternatywa dla życia prowadzonego w świecie wirtualnym;
  4. promocja idei planszowych/karcianych gier zespołowych jako sposobu na spędzanie czasu wspólnie z bliskimi.

Więcej na: https://rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/konkursu-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-wlasna-gra