Startuje NOWY nabór w Programie Społecznik

Warsztaty kulinarne, zawody sportowe, profilaktyczne badania, wspólne sadzenie krokusów, kreatywne zajęcia dla dzieci, nauka gotowania z Kołami Gospodyń Wiejskich. Pomysłów jest wiele, są też możliwości do realizowania ciekawych działań na Pomorzu Zachodnim. W poniedziałek, 2 października 2023 r. startuje kolejny nabór wniosków w Programie Społecznik. Tym razem z budżetem przekraczającym 2 mln zł! –  Program Społecznik daje lokalnie dużo energii, poczucie sprawczości, buduje dobre relacje sąsiedzkie – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Lokalnie można wiele zdziałać
Program Społecznik umożliwia aktywnym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym realizację ciekawych działań społecznych, projektów, warsztatów, zawodów sportowych, badań profilaktycznych. Społeczniczki i Społecznicy na ich realizację mogą otrzymać mikrogranty w wysokości 5 tys. zł.

– Ta forma współpracy z organizacjami pozarządowymi i aktywnymi mieszkańcami regionu zdała egzamin na Pomorzu Zachodnim. Czasem stosunkowo niewielkie środki przyznane w ramach mikrograntu pozwalają na przeprowadzenie działań potrzebnych mieszkańcom, na które czekali wiele lat. Społeczniczki i Społecznicy do realizacji swoich pomysłów angażują młodzież, seniorów, wolontariuszy, sąsiadów. To Program, który daje lokalnie dużo energii, poczucie sprawczości, buduje dobre relacje sąsiedzkie. Warto być jego częścią – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Program Społecznik z powodzeniem funkcjonuje od 2017 roku. Do tej pory, dzięki zaangażowaniu oraz aktywności lokalnych środowisk, pracy społecznej członkiń i członków organizacji pozarządowych, współpracy wolontariuszy oraz otwartości partnerów w regionie, zrealizowano blisko 4 tys. projektów.

Wachlarz proponowanych działań jest bogaty. Dofinansowane są integracyjne spotkania, osiedlowe pikniki, zawody sportowe, turnieje gier planszowych czy akcje promujące badania profilaktyczne. Dzięki programowi rozwijana jest sieć jadłodzielni, przeprowadzane są szkolenia z nauki udzielania pierwszej pomocy czy polsko-ukraińskie działania integracyjne. Świetnie odnajdą się też Koła Gospodyń Wiejskich, organizując ciekawe wydarzenia i akcje, których celem jest integracja lokalnej społeczności. Do udziału w różnego rodzaju projektach angażowane są też osoby z niepełnosprawnością czy Ochotnicze Straże Pożarne.

Środki na przyszłoroczne działania
Przed Społecznikami i Społeczniczkami szansa na pozyskanie środków na kolejne działania. W poniedziałek, 2 października 2023 r. staruje nowy nabór wniosków. Na dofinansowanie mają szansę działania, które będą realizowane od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Wnioski mogą składać przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych współpracujących z NGO.

Ciekawym rozwiązaniem stosowanym od początku realizacji programu jest też podział województwa na tzw. subregiony.

– Chcemy zapewnić wszystkim organizacjom równy i sprawiedliwy dostęp do środków w programie – zaznacza marszałek Olgierd Geblewicz.

W programie wskazano pięć takich obszarów, by organizacje pozarządowe z mniejszych miejscowości miały takie same szanse na zdobycie grantu, jak te z większych ośrodków.

Budżet tego naboru to 2 050 000 zł. Pozwoli on na realizację minimum 410 projektów – odbędą się co najmniej 82 inicjatywy w każdym subregionie. Maksymalna wartość dotacji to 5 tys. zł.

Wnioski można składać w generatorze Witkac do 23 października 2023 r.

Podobnie jak w poprzednich naborach premiowane będą projekty o charakterze proekologicznym, pomocowym i integracyjnym na rzecz uchodźców oraz na rzecz młodzieży (otrzymają rekomendację Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego).

Ponadto organizacje, które po raz pierwszy będą składały wnioski w programie otrzymają dodatkowe 5 punktów przy ocenie.

Wyniki naborów poznamy w połowie stycznia 2024 r.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?
Program Społecznik skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które chcą zmieniać najbliższe otoczenie. Koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmuje się Biuro ds. organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Operatorem programu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Strona internetowa programu: https://spolecznik.karrsa.eu/

#PomorzeZachodnie

Społeczniczki i Społecznicy wykorzystają także w mediach społecznościowych hashtagi: #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik,#społecznik, #KARR. Dzięki nim łatwiej znaleźć dane wydarzenie lub relację, np. na Facebooku. Na tym portalu warto też śledzić profil Programu Społecznik oraz Pomorze Zachodnie News.