Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Wszystkim Pedagogom, Dyrektorom szkół i przedszkoli oraz Pracownikom administracji i obsług.

Wszystkiego co najlepsze, pełni rozwoju zawodowego, idącego w parze z radością nauczania
i satysfakcją z wyników i osiągnięć własnych oraz uczniów.

Jednocześnie dziękuję za trud i wysiłek wkładany w codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą.
W tym szczególnym dniu życzymy Państwu zdrowia, pogody ducha, życzliwości płynącej z otoczenia,
pasji oraz entuzjazmu.

Zespół Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropoiltalnego.

kwiaty