Zachęcamy do skorzystania z programu „Czyste powietrze”

Trwa nabór wniosków do programu „Czyste Powietrze”, którego budżet wynosi 103 mld zł i będzie wykorzystany na dofinansowanie nowych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.

 Program Czyste Powietrze, ma na celu uniknięcie, a co najmniej zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń trafiających do atmosfery, za co odpowiadają domy jednorodzinne.

W ramach programu będą m.in. wymieniane stare kotły na paliwo stałe oraz przeprowadzana termomodernizacja budynków.

Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Środki z programu mogą być przeznaczone na:
– wymianę, zakup oraz montaż źródeł ciepła (takich które spełniają wymagania programu);
– mikroinstalację fotowoltaiczną;
– wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych;
– montaż i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania;
– docieplenie domu;
– instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

Więcej informacji na stronach programu WFOŚ Szczecin lub Czyste powietrze