Rozmowy w sprawie powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Burmistrz Mieczysław Sawaryn spotkał się z przedstawicielami inicjatywy powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Rozmowa dotyczyła wielu aspektów powołania parku.

„Przyroda wymaga ochrony, Międzyodrza potrzebuje planu, który uwzględni interesy wszystkich zainteresowanych. Gmina Gryfino będzie brała czynny udział w pracach dotyczących powołania, tak aby nasi mieszkańcy mieli pełną wiedzę o tej idei” – tak spotkanie podsumował burmistrz Mieczysław Sawaryn.

Powołanie parku narodowego, to także nowe możliwości w zakresie działań edukacyjnych i społecznych, zwłaszcza dla najmłodszych.

Gminę Gryfino reprezentowali burmistrz Mieczysław Sawaryn i wiceburmistrz Tomasz Miler, a inicjatywę: Agnieszka Szlauer – Łukaszewska, Ryszard Matecki, Piotr Piznal i Dominik Marchowski.

Więcej o inicjatywie powołania parku >>> https://pnddo.pl/

miedzyodrze park
Foto wspólne