Powstaje północna obwodnica Stargardu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę kolejnego odcinka obwodnicy północnej Stargardu. To bardzo dobra wiadomość – dzięki temu ta ważna droga nabierze coraz wyraźniejszych kształtów. GDDKiA zamierza wybudować około 4,5 km zupełnie nowej trasy, która w przyszłości połączy się z następnymi fragmentami obwodnicy.

plan obwodnicy

Obecnie droga krajowa nr 20 prowadzi przez miasto i obejmuje ulice: Bydgoską, M. Skłodowskiej-Curie, Gdańską i Gdyńską. Tą trasą każdego dnia jeździ bardzo wiele samochodów – zarówno osobowych, jak i ciężkich transportów. Nowa inwestycja pozwoli wyprowadzić znaczną część ruchu poza miasto. Jak informuje GDDKiA, kolejny fragment obwodnicy przejdzie przez dolinę rzeki Krapiel, dalej przez drogę powiatową Strachocin – Sułkowo, następnie nad linią kolejową Stargard – Gdańsk i połączy się z DK 20 już poza granicami Stargardu. Dzięki temu w mieście poprawi się bezpieczeństwo pieszych, kierowców i rowerzystów, a jednocześnie zdecydowanie skróci się czas przejazdu przede wszystkim dla tranzytu.

W Stargardzie również miasto inwestuje w obwodnicę północną. Jeden fragment mamy już gotowy – od ul. Składowej do ul. E. Orzeszkowej. W tym roku rozpoczną się prace przy kolejnym – od ul. H. Wieniawskiego do wiaduktu na ul. Składowej, który umożliwi płynne połączenie z ul. Podleśną. Kończymy też projektowanie trasy w ciągu ul. Hanzeatyckiej, od ul. Stralsundzkiej do ul. H. Wieniawskiego. Cały czas staramy się pozyskać dofinansowanie na jej wykonanie. Fragment obwodnicy, który chce wybudować GDDKiA, powinien być gotowy w 2027 roku. W przyszłości połączy się z odcinkiem planowanym do wykonania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i dalej z częściami wybudowanymi przez miasto.

Grafika: GDDKiA, mapa: UM w Stargardzie

Źródło: www.stargard.pl