Województwo Zachodniopomorskie liderem energetyki odnawialnej

Na terenie Pomorza Zachodniego wyprodukowano największą ilość energii elektrycznej z OZE w kraju. Województwo zachodniopomorskie praktycznie produkuje tyle energii odnawialnej, ile zużywa. Wynik 98,2% to najlepszy rezultat wśród regionów. Kolejne miejsca zajęły województwa: warmińsko-mazurskie (52,6%), kujawsko-pomorskie (45,7%) i pomorskie (44,6%).

Ciekawe zestawienie

Dane w zakresie wykorzystywania OZE w produkcji energii elektrycznej pochodzą z ostatniej publikacji Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Opracowana karta charakterystyki energetycznej zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu odnawialnych źródeł energii, ich mocy oraz ilości wytwarzanej energii. To dane za II kwartał 2023 r. Dokument ukazuje także rozwój energetyki odnawialnej w regionie na tle pozostałych województw oraz stan energetyki w poszczególnych gminach i powiatach Pomorza Zachodniego. Jest to możliwe dzięki współpracy RBGP zawiązanej z Urzędem Regulacji Energetyki, jak i z operatorami sieci dystrybucyjnej Enea oraz Energa.

Jednym z analizowanych punktów jest część dotycząca produkcji energii elektrycznej z OZE. Produkcja energii elektrycznej w 2022 roku wyniosła 6 100 GWh. Ten wynik to 16,2% produkcji krajowej.

– Możemy pochwalić się najlepszym wynikiem w kraju pod względem produkcji energii elektrycznej z OZE. Województwo zachodniopomorskie produkuje już prawie tyle energii odnawialnej, ile zużywa ogółem. To również doskonały punkt wyjścia do planowania i budowy  rozwiązań, w tym w oparciu o magazyny energii wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologiczne np. wodorowe – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

wiatraki na polu

Karta charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej

Moce instalacji na Pomorzu Zachodnim

Moc elektryczna instalacji OZE powyżej 50 kW w WZ na tle innych województw z podziałem na technologie – instalacje fotowoltaiczne, instalacje biogazowe, instalacje biomasowe, elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe na lądzie również plasują województwo zachodniopomorskie na pozycji lidera. Region w dalszym ciągu utrzymuje pozycję lidera w zakresie łącznej mocy zainstalowanej w koncesjonowanych oraz rejestrowanych instalacjach OZE (bez uwzględniania mikroinstalacji), przed województwami wielkopolskim (2 264 MW), pomorskim (1 665 MW) i kujawsko-pomorskim (1 486 MW). Moc instalacji powyżej 50 kW osiągnęła 2 827 MW, co stanowi 17,9% mocy zainstalowanej w kraju.

W karcie podane są także dane dotyczące mocy instalacji OZE w gminach i powiatach. Zdecydowanym liderem jest gmina wiejska Darłowo z mocą instalacji przekraczającą 258,6 MW. Kolejne miejsca zajmują gminy Malechowo (192,4 MW) i Postomino (167,5 MW). Liderem w zakresie instalacji biomasowych jest gmina Szczecin (91,5 MW), a instalacji fotowoltaicznych gmina Polanów (34,9 MW).

– Pozyskane dane dotyczące OZE przekształcamy w informację przestrzenną, to z kolei pozwala na obrazowanie sytuacji nie tylko na poziomie regionalnym, ale również na poziomie powiatów, gmin, ich związków  czy obszarów funkcjonalnych. To bardzo ważne, aby samorządy miały możliwość planowania i budowy optymalnych, dopasowanych rozwiązań energetycznych, często o zasięgu ponadlokalnym, w oparciu o aktualną i przestrzennie zlokalizowaną informację – mówi dyrektor RBGP Województwa Zachodniopomorskiego Leszek Jastrzębski.

wykresy

Tych danych nie znajdziesz w statystykach

Wyjątkowym i ciekawym komponentem prowadzonego przez RBGP monitoringu, bo nieosiągalnym w ogólnie dostępnych statystykach, jest zestawienie mocy mikroinstalacji OZE w gminach. Karta ilustruje aktualny stan – liczbę i moc mikroinstalacji, również w formie rankingu gmin i powiatów. Warto zauważyć, że łączna moc tych ponad 41 tysięcy mikroinstalacji to ponad 330 MW, czyli wielkość kilku dużych farm wiatrowych i do tego rozlokowanych tam, gdzie blisko są odbiorcy produkowanej przez nie energii elektrycznej.

Więcej informacji i aktualizowane w cyklu kwartalnym karty charakterystyki energetycznej WZ dostępne są na stronie internetowej RBGP http://rbgp.pl/publikacje/energetyka/