Powiat Policki nominowany w konkursie „Zdrowy Samorząd”.

Powiat policki został nominowany w konkursie „Zdrowy Samorząd” za powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w powiecie polickim. Zapraszamy do głosowania i oceny tego programu.

Zachęcamy do głosowania – Link do głosowania

Program realizowany jest od 2022 r. do dzisiaj.

Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci z nadmierną masą ciała z powiatu polickiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej u dzieci z nadwagą i otyłością oraz stworzenie w środowisku szkolnym warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej – mówi Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Jako poprawa stanu zdrowia dzieci z nadmierną masą ciała rozumiane jest zahamowanie przyrostów masy ciała dzieci wyrażonych utrzymaniem lub obniżeniem BMI o 1kg/m2, czyli o >0,25 BMI-SDS, lub stabilna masa ciała przez ponad rok u rosnącego dziecka.

Do programu interwencji edukacyjno-zdrowotnej zaproszone były dzieci w wieku 8 lat z wykrytymi zaburzeniami masy ciała pod postacią nadwagi i otyłości (>=90 centyl BMI wg OLAF). Badania przesiewowe oraz interwencja edukacyjno-zdrowotna były prowadzone na terenie wybranych szkół podstawowych.

Badania przesiewowe dzieci obejmowały:

  • ocenę masy ciała (pomiary antropometryczne i bioimpedancja),
  • ocenę ciśnienia tętniczego krwi (pomiary ciśnienia tętniczego),
  • ocenę sprawności krążeniowo-oddechowej (Kasch Pulse Recovery Test). 

Opieka specjalistyczna obejmowała:

  • konsultację lekarza,
  • konsultację psychologa,
  • konsultację dietetyka,
  • konsultację ze specjalistą aktywności ruchowej.

Opieka specjalistyczna odbywała się w poradni specjalistycznej dla dzieci i młodzieży SPSK1 w Szczecinie. Oprócz powyższych działań na bieżąco była również prowadzona edukacja dla rodziców i dzieci w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości.

Aktualny plebiscyt jest II etapem konkursu „Zdrowy Samorząd 2024”. Powiat policki jest wśród 32 samorządów, które zakwalifikowały się do tego etapu. Głosowanie trwa do 12 lutego, do godz. 24:00.

Samorząd, który otrzyma najwięcej głosów (kliknięć) zostanie uhonorowany nagrodą specjalną od czytelników portalu Rynek Zdrowia i PortalSamorzadowy.pl.

Tekst: portalsamorzadowy.pl, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: portalsamorzadowy.pl