Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.4/2024

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Przygotowanie materiałów wideo, strony www. oraz obsłudze technicznej konferencji w dniu 1 sierpnia br. oraz wyjazdu studyjnego w dniu 2 sierpnia 2024 r. w Szczecinie w ramach Projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351”

Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2024-58347-190083