4 czerwca rocznica wolnych wyborów

Dzisiaj obchodzimy 35. rocznicę wolnych, czerwcowych wyborów, które zostały przeprowadzone 4 czerwca 1989 r. Miały one kluczowe znaczenie dla upadku reżimu komunistycznego i narodzin III Rzeczypospolitej.

Były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną, a przedstawicielami części opozycji podczas obrad Okrągłego Stołu.

4 i 18 czerwca 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do Senatu, zniesionego w 1946 r. w następstwie sfałszowanego referendum ludowego. Wybory zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej i uznawane są za przełomowe wydarzenie w procesie przemian politycznych w naszym kraju.

Frekwencja wyborcza wyniosła 62,7%. W pierwszej turze „Solidarność” zdobyła 160 na 161 miejsc w sejmie i 92 na 100 – w senacie. W drugiej turze – 161 w sejmie i 99 w senacie. Te wyniki zaskoczyły wszystkich.

Wybory pokazały, że polskie społeczeństwo przeciwstawia się komunistycznemu reżimowi, stając się jednocześnie przełomem w przemianach politycznych w Polsce.

Wybory parlamentarne w 1989 r. upamiętnia Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, obchodzony 4 czerwca. Święto zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2013 r. Podkreślono w niej, że w czasie tych wyborów „siłę zastąpiła kartka wyborcza”, a wynik głosowania zapoczątkował proces uwalniania się Europy od komunizmu.