22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi

Aktualności
Dzień ten przypomina nam o naszej wspólnej odpowiedzialności za ochronę planety, na której wszyscy żyjemy. Jest to doskonała okazja do podjęcia wspólnych działań i pokazania, że troska o środowisko naturalne jest naszym wspólnym celem, który wymaga zaangażowania każdego z nas. Zastanówmy  się w jaki sposób możemy zainwestować w naszą planetę? Nie trzeba wielkich czynów  czasem małe ale systematyczne czynności mają wielkie znaczenie. Oto kilka propozycji:     Gaśmy światło przy wychodzeniu z pokoju, wyjmujmy ładowarki z kontaktu,  Zaplanujmy dzień bez samochodu – gdy tylko jest to możliwe zostawiajmy auto w garażu, korzystajmy częściej z roweru, poruszajmy się pieszo, organizujmy wspólne wyjazdy do pracy,Gdy coś nam się zepsuje, naprawiajmy zamiast wyrzucać.Segregujmy śmieci. Pamiętajmy, że tylko niecałe 10% plastiku podlega recyklingowi dlatego na zakupach starajmy się wybierać produkty w szkle, puszkach lub papierowych opakowaniach.Zróbmy…
Czytaj Więcej
Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Aktualności
Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich powstał wraz ze zmianą ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich ma każdy: organ zarządzający jednostką oświaty oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich. Zwane dalej podmiotami. W standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub działalności, określa się w szczególności: zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania…
Czytaj Więcej
EUROPEJSKI DZIEŃ KONTROLI PRĘDKOŚCI

EUROPEJSKI DZIEŃ KONTROLI PRĘDKOŚCI

Aktualności
16 KWIETNIA obchodzimy EUROPEJSKI DZIEŃ KONTROLI PRĘDKOŚCI. Tego dnia na drodze zauważalnie zwiększa się liczba policjantów wyposażonych w mierniki prędkości. Kierujący, którzy nie stosują się do określonych przepisami ograniczeń prędkości, ZAGRAŻAJĄ nie tylko sobie, ale także innym uczestnikom ruchu drogowego – dlatego powinniśmy jeździć z bezpieczną prędkością. A co to w ogóle jest ta BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ? BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ to nic innego, jak prędkość zapewniająca panowanie nad pojazdem, dostosowana do warunków, w jakich ruch się odbywa. Prędkość pojazdu ma szczególne znaczenie w przypadku zdarzenia z udziałem pieszego. Dla osoby pieszej nawet nieznaczne przekroczenie prędkości zmniejsza szanse na przeżycie. Wiadomo nie od dziś, że im szybciej jedziemy, tym dłuższa będzie droga hamowania. A na tą drogę może mieć wpływ wiele różnych czynników, np. czas reakcji kierowcy, warunki atmosferyczne, czy też stan techniczny…
Czytaj Więcej
Pierwsza Noc Geografów w Szczecinie

Pierwsza Noc Geografów w Szczecinie

Aktualności
12 kwietnia w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku US odbędzie się po raz pierwszy Noc Geografów – GeoNight 2024. W 2017 roku Francuski Narodowy Komitet Geograficzny (CNFG) zainicjował pierwszą „Nuit de la Géographie (GeoNight)”, która odbyła się w Paryżu i w kilkunastu innych miastach Francji. W 2018 roku wydarzenie osiągnęło skalę europejską. Przez lata Noc Geografów stała się bardzo popularna i udana, o czym świadczy duża różnorodność inicjatyw, tysiące osób uczestniczących w wydarzeniach na całym świecie, entuzjazm organizatorów wydarzeń oraz uznanie jakości wydarzeń przez wiele międzynarodowych stowarzyszeń geograficznych. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na geografię i geografów, danie szerszej publiczności szansę na zapoznanie się z koncepcjami i badaniami geograficznymi oraz uczynienie badań geograficznych bardziej dostępnymi. Noc Geografów w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku w godzinach 12:00 –…
Czytaj Więcej
Szósta edycja akcji #sadziMY – posadź drzewo z leśnikami

Szósta edycja akcji #sadziMY – posadź drzewo z leśnikami

Aktualności
Już 12 kwietnia odbędzie się szósta edycja akcji #sadziMY - wielkiego narodowego sadzenia drzew. W roku stulecia istnienia Lasów Państwowych leśnicy przygotowali aż milion sadzonek. Można je otrzymać za darmo we wszystkich nadleśnictwach w Polsce. Lasy i drzewa zapewniają tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat. Przebywanie wśród nich zmniejsza poziom stresu, obniża ciśnienie krwi i poprawia nastrój. Izolują też od zgiełku i pyłu cywilizacji, dają cień, spokój i regenerują nasze siły witalne. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny i uniwersalny surowiec – drewno, który ma ponad 30 tysięcy zastosowań. Każdy chętny może zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa, by odebrać sadzonkę i zasadzić ją na własnym gruncie. W Polsce jest 429 nadleśnictw. Wszystkie razem przygotowały milion sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów. Stoiska z sadzonkami można też spotkać w centrach…
Czytaj Więcej
Ruszają Dni Skandynawskie

Ruszają Dni Skandynawskie

Aktualności
10. Dni Skandynawskie odbędą się w dniach 9-10 maja w Technoparku Pomerania w Szczecinie. Temat przewodni dziesiątej edycji wydarzenia to: „Sztuczna Inteligencja i edukacja przyszłości - między technologią a odpowiedzialnością społeczną”, dlatego podczas Dni Skandynawskich nie zabraknie rozważań i przykładów na to jak technologia wpływa na przemysł i jego poszczególne sektory, jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą wdrożenie sztucznej inteligencji w procesach biznesowych, a także jak edukacja może dostosować się do nowych wymagań rynku pracy. Nie zabraknie również tematów poświęconych etyce biznesu, ochrony danych czy równości.
Czytaj Więcej
CUPT ogłasza nabór konkursowy wniosków na inwestycje w zakresie pozamiejskiego transportu zbiorowego

CUPT ogłasza nabór konkursowy wniosków na inwestycje w zakresie pozamiejskiego transportu zbiorowego

Aktualności
Informujemy o rozpoczęciu naboru w CUPT w trybie konkursowym wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski]. Wnioski można składać od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. poprzez dedykowaną aplikację WOD2021. Przy czym kolejność ich składania wniosków nie ma wpływu na ich ocenę. Na wsparcie przedsięwzięć przewidziano 1 403 459 752,03 zł, jednak ostatecznie dostępna alokacja uzależniona będzie od aktualnego na dany moment kursu EUR/PLN. Maksymalny poziom wsparcia projektów ze środków UE wynosi aż 95% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie mogą uzyskać inwestycje dotyczące m. in. zakupu zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania. Wszystkie szczegóły, w tym regulamin i inną dokumentację, w zakresie wspieranych inwestycji udostępniamy w zakładce dedykowanej naboru. O wsparcie mogą ubiegać się organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, a dokładniej: województwa;powiaty;związki powiatów;związki powiatowo-gminne;związki międzygminne;gminy;operatorzy publicznego transportu zbiorowego. Źródło: https://www.cupt.gov.pl/a
Czytaj Więcej
Rusza projekt dla przedsiębiorców HoReCa

Rusza projekt dla przedsiębiorców HoReCa

Aktualności
Rusza projekt dla przedsiębiorców z branż: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka i kultura, czyli sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchamia nabór wniosków dla przedsiębiorstw z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na operatora konkursu grantowego na odbudowę i rozwój przedsiębiorstw, które ucierpiały w trakcie pandemii wybrała w naszym regionie PFP. Kwota projektu - 276 760 281,13 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach długo wyczekiwanego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).Największy w Polsce projekt grantowy pn. „HoReCa Pomorze” to środki m.in. na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności MŚP z województw zachodniopomorskiego. Pomoc finansowa na realizację całego przedsięwzięcia w ramach Inwestycji stanowi wsparcie na pokrycie kosztów: inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:zakup maszyn i urządzeń niezbędnych…
Czytaj Więcej
Aktualności
13 marca wybrano oferty dla sześciu odcinków S10 Szczecin – Piła w tym odcinek w Szczecinie. Fragment drogi ekspresowej o długości 4,4 km ma wybudować konsorcjum firm NDI i NDI Sopot. Złożona przez nie oferta, o wartości 187,34 mln zł, wskazana została jako najkorzystniejsza. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy dla odcinka od węzła Szczecin Kijewo do Zdunowa i funkcjonującego już dalszego odcinka drogi ekspresowej S10, ogłosiliśmy pod koniec września ubiegłego roku.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu była brana pod uwagę cena, a także trzy pozacenowe kryteria. 20 proc. stanowiło przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne, kolejne 20 proc. można było zyskać za przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe, a 5 proc. za zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego.…
Czytaj Więcej
Porozumienie terytorialne podpisane

Porozumienie terytorialne podpisane

Aktualności
STOWARZYSZENIE SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 02 kwietnia 2024 r. podpisało POROZUMIENIE TERYTORIALNE  na realizację projektów w ramach instrumentu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Nasze Stowarzyszenie będzie mieć do dyspozycji kwotę ok. 500 milionów złotych na realizację unijnych projektów. To środki m.in. na termomodernizację, zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, mobilność miejską czy adaptację do zmian klimatu dla terenów zielonych . Podpisy na dokumencie złożyli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent Szczecina  Piotr Krzystek – przewodniczący SSOM oraz Wójt gminy Dobra Teresa Dera jako skarbnik Stowarzyszenia. Jakie konkretne inwestycje zostaną zrealizowane? Zamieszczamy listę projektów <link> Samorządy tworzące SOM korzystać będą z unijnego instrumentu w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), zasilanego środkami z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Zawierane porozumienie terytorialne zagwarantuje środki na realizację przygotowanej przez samorządy SOM strategii ponadlokalnej i wesprze osiąganie…
Czytaj Więcej