1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Aktualności
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski. Dzień ten został ustanowiony przez sejm w 2011 roku, aby zachować pamięć o partyzantach, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i kontynuowali walkę z sowieckim okupantem. W antykomunistycznym podziemiu walczyło od 120-180 tys. Polaków. Powojenne podziemie antykomunistyczne stanowiło naturalną kontynuację działalności niepodległościowej dla tysięcy żołnierzy z okresu okupacji II Wojny Światowej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodowych: inteligencja, robotnicy i chłopi, młodzież oraz ci wszyscy, dla których podstawowym impulsem działania była gotowość walki o wolną Ojczyznę, aż do powstania NSZZ „Solidarność” stanowiło przykład najliczniejszej formy oporu polskiego społeczeństwa wobec komunistycznej władzy. Przez jego szeregi przewinęło się 250–300 tys. ludzi. Symbolicznym końcem zbrojnego oporu była śmierć Józefa Franczaka „Lalka”,…
Czytaj Więcej
Obchody 770. rocznicy uzyskania praw miejskich przez Gryfino.

Obchody 770. rocznicy uzyskania praw miejskich przez Gryfino.

Aktualności
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn zaprasza na obchody 770. rocznicy uzyskania praw miejskich przez Gryfino. Harmonogram wydarzeń: 1 marca (piątek) 9:30 - "Z życzeniami przez miasto" urodzinowy marsz mieszkańców miejsce zbiórki: Park Miejski im. Stanisławy Siarkiewicz w Gryfinie 11:00 - Urodzinowe zdjęcie miejsce: tereny sportowe CSIR 17:00 - Uroczysta akademia okolicznościowa miejsce: Aula w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie 2 marca (sobota) 10:00 - "Szachy na 770-lecie Gryfina" - otwarty turniej szachowy miejsce: Pałacyk pod Lwami 10:00 - "Odkryj Gryfino" - gra miejska miejsce: Pałacyk pod Lwami 15:00 -19:30 - bezpłatne seanse kinowe dla mieszkańców* miejsce: Kino Gryf 15:00 "Akademia Pana Kleksa" 17:30 "Baby boom czyli Kogel Mogel 5" 19:30 "Sami swoi. Początek" --- Darmowe wejściówki, osobne na każdy seans, będą do odbioru w kasie Kina Gryf…
Czytaj Więcej
Zapraszamy na 18. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

Zapraszamy na 18. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

Aktualności
Trwa 18 edycja Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij. Podróżnicy, reportażyści, artyści, miłośnicy wędrówek, tajemnic świata i jego różnorodności spotkają się w Gryfinie od 21 do 25 lutego 2024. Niewielkie Gryfino stanie się na kilka dni podróżniczą stolicą Polski. Przed nami blisko 60 atrakcji programowych, a wśród nich prezentacje, pokazy filmowe, spotkanie autorskie, degustacje smaków świata, warsztaty dla dorosłych i dzieci, koncerty i Bal Włóczykija. Tegoroczny Włóczykij będzie szczególny – festiwal osiągnie pełnoletność. Z tego tytułu możemy oczekiwać niespodzianek. - Przed nami wyjątkowe spotkania- mówi organizator Mateusz Woźniakowski. - W tym roku ze swoimi opowieściami zawitają do nas doskonale znani już goście i podróżnicy oraz twórcy, którzy odwiedzą Gryfino po raz pierwszy lub po raz pierwszy, jako prelegenci. Zależało nam, aby na osiemnastą edycję, pokazać jak najwięcej regionów świata i pasjonujących historii…
Czytaj Więcej
XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 

XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 

Aktualności
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.  Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W dwudziestu dotychczasowych edycjach w Konkursie udział wzięło już ponad 24 tysiące gospodarstw indywidualnych. Współorganizatorami tegorocznego Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia. XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem Strategicznym jest AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Właściciele gospodarstw rolnych uczestniczący w Konkursie mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas…
Czytaj Więcej
Strategia ponadlokalna UCHWALONA

Strategia ponadlokalna UCHWALONA

Aktualności
9 lutego 2024 r. podczas Walnego Zgromadzenia SOM członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli „Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2030”. Jest to zwieńczenie ponad dwuletniego okresu prac nad dokumentem. Proces tworzenia był otwarty i uspołeczniony. Działały grupy doradcze i zespoły zadaniowe, prowadziliśmy konsultacje społeczne z mieszkańcami, powołano ciało doradcze składające się ze specjalistów z różnych dziedzin. Przeprowadzono konsulacie eksperckie z Uniwersytetem Szczecińskim. Efektem naszej pracy jest dokument, łączący wymiar społeczno-gospodarczy z przestrzennym, odnoszący się do wyzwań oraz potrzeb SOM. Jednocześnie potencjały rozwojowe traktowane są jako kierunek przemian dla wzmacniania i podniesienia dobrostanu wszystkich mieszkańców. Strategia jest solidną podstawą dla spójnych działań samorządów w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w szczególności do realizacji przedsięwzięć w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych w SOM. Strategią jest dostępna TUTAJ
Czytaj Więcej
Rusza nabór wniosków KPO na wdrożenia reformy planowania przestrzennego

Rusza nabór wniosków KPO na wdrożenia reformy planowania przestrzennego

Aktualności
Gminy od 29 lutego będą mogą składać wnioski o uzyskanie wsparcia w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wdrożenie reformy zagospodarowania przestrzennego. A dla uczelni przewidziano wsparcie na prowadzenie kursów dokształcających dla pracowników samorządów i planistów przestrzennych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 868 118 tyś zł. Nabór ruszy 29 lutego br. i będzie ciągły, co oznacza, że wnioski będzie można składać do 31 maja 2026 roku, za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021. Jeszcze trwają prace nad regulaminem i kryteriami wyboru projektów. Pieniądze przewidziano na Szkolenia i doradztwo, Kształcenie dorosłych, Szkolnictwo wyższe, Tereny inwestycyjne i plany zagospodarowania przestrzennego, Rewitalizację, Podnoszenie kompetencji pracowników administracji. Zakłada się współfinansowanie: przyjęcia przez min. 80 % gmin planów ogólnych,…
Czytaj Więcej
Król Danii Fryderyk X z wizytą w Szczecinie

Król Danii Fryderyk X z wizytą w Szczecinie

Aktualności
Król Danii Fryderyk X spędził dwa dni swojej wizyty w naszym mieście. Wziął udział w spotkaniu biznesowym z przedstawicielami Pomorza Zachodniego i Danii, odwiedził fabrykę Vestas i spotkał się z duńskimi żołnierzami. Król Danii na czele misji gospodarczej To druga wizyta duńskiego monarchy w Szczecinie. Poprzednio w 2014 roku przyjechał jako następca tronu. Tym razem, jako król Danii, stanął na czele delegacji gospodarczej, która promuje „zieloną” gospodarkę. Organizatorami wizyty byli Ambasada Królestwa Danii, Prezydent Miasta Szczecin oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Pierwszy dzień wizyty w Szczecinie to spotkanie w Filharmonii Szczecińskiej. Drugiego dnia Król Danii uświetnił wmurowanie kamienia węgielnego pod fabrykę elementów siłowni wiatrowych duńskiego giganta Vestas, która powstaje w Szczecinie. Następnie wziął udział w dyskusji z polskimi i duńskimi przedsiębiorcami na temat możliwości współpracy w sektorze energetyki odnawialnej. Król Danii spotkał…
Czytaj Więcej
Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

Aktualności
Organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie. Za jego przebieg na etapie wojewódzkim, na Pomorzu Zachodnim, odpowiada Urząd Marszałkowski. Głównym celem Konkursu jest aktywizacja mieszkańców wsi oraz prezentacja dobrych praktyk. Uczestnikami konkursu mogą być sołectwa będące jednostkami organizacyjnymi gmin z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast podmiotami uprawnionymi do dokonywania zgłoszeń są gminy. Laureat pierwszego miejsca etapu wojewódzkiego konkursu jest nominowany do etapu ogólnokrajowego konkursu prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Nagrodami w konkursie pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio: I miejsca - 7 000 złII miejsca - 5 000 złIII miejsca - 3 000 zł Z każdej gminy można zgłosić kilka projektów, przy czym z jednego sołectwa może być zgłoszony jeden projekt. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego prawidłowo wypełnionego zgłoszenia wraz…
Czytaj Więcej
Rady Miejskie SSOM przyjmują Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Rady Miejskie SSOM przyjmują Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Aktualności
Trwa proces przyjmowania podczas sesji Rad Gminy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, którego zakres obejmuje m.in. zapewnienie mieszkańcom całego SSOM dostępu do ekologicznego transportu wysokiej jakości. – Przyjęcie planu zrównoważonej mobilności otwiera drogę do pozyskania następnych dofinansowań ze środków unijnych. Dzięki temu Gminy będą mogły realizować kolejne inwestycje dotyczące szeroko pojętego transportu. Dokument wskazuje również kierunki rozwoju w tym zakresie wszystkich miejscowości Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W jego tworzeniu brali udział specjaliści, ale również mieszkańcy, którzy mogli wprost wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania. Najważniejsze cele planu to poprawa dostępności transportu publicznego oraz ograniczenie wpływu transportu na środowisko. Równie istotne jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Dokument ułatwia wprowadzanie konkretnych zmian, korzystnych dla mieszkańców SOM. To np. jeden bilet na podróże wszystkimi środkami publicznego transportu na obszarze SOM, spójna sieć ścieżek dla rowerzystów,…
Czytaj Więcej
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Aktualności
W piątek (1.03.) w całej Polsce obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W wielu miejscowościach odbędzie się szereg uroczystości oraz Bieg „Tropem Wilczym" 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski. Dzień ten został ustanowiony przez sejm w 2011 roku, aby zachować pamięć o partyzantach, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i kontynuowali walkę z sowieckim okupantem. W antykomunistycznym podziemiu walczyło od 120-180 tys. Polaków. Powojenne podziemie antykomunistyczne stanowiło naturalną kontynuację działalności niepodległościowej dla tysięcy żołnierzy z okresu okupacji II Wojny Światowej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodowych: inteligencja, robotnicy i chłopi, młodzież oraz ci wszyscy, dla których podstawowym impulsem działania była gotowość walki o wolną Ojczyznę, aż do powstania NSZZ „Solidarność” stanowiło przykład najliczniejszej…
Czytaj Więcej