Rakiety V-1 z Goleniowa

W 1943 r. do goleniowskiej fabryki mebli Willego Labsa „Wilago” przeniesiono część produkcji latających bomb, popularnie nazywanych V-1. W Goleniowie montowano konkretnie ćwiczebne rakiety Fi-103. Fabryka otrzymała kryptonim „Montagewerk Meiβen”. Zmontowane w Goleniowie rakiety magazynowane były w Mostach. Tutaj też niezależnie dokonywano ich montażu, sprawdzano i usuwano ewentualne usterki. W Mostach przygotowywano także rakiety do lotów samobójczych budując latające bomby tzw. „Reichenberg“ – Fi-103. Przerabiano je z bomb latających A-l, B-1 i F-1. Pod względem technicznym możliwe było montowanie głowic atomowych na pociskach V-1 i Fi-103. Mimo, że zmontowano wiele tego typu latających pocisków, nigdy nie zostały one użyte w locie samobójczym przez Niemców.

Powrót do mapy