Zapytanie ofertowe SSOM.SKM.404.MK.7.2023

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Usługa hotelarska i cateringowa, w tym wynajem sali konferencyjnej na potrzeby organizowanej w dniu 7 listopada 2023 r. konferencji w ramach projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest w Bazie Konkurencyjności - ogłoszenie nr 2023-58347-172670.
Czytaj Więcej
Promenada Zdrowia w Świnoujściu z nagrodą Lider Dostępności 2023

Promenada Zdrowia w Świnoujściu z nagrodą Lider Dostępności 2023

Aktualności
Świnoujska Promenada Zdrowia otrzymała nagrodę Lider Dostępności 2023 w kategorii przestrzeń publiczna. Kapituła konkursu określiła ten projekt jako unikatowy, który stworzył w centrum kurortu rozległą przestrzeń zachęcającej do aktywnego wypoczynku oraz bezpośredniego obcowania z przyrodą, także dla osób z niepełnosprawnościami. Promenadę Zdrowia zaprojektowali architekci z Pracowni Projektowej PP Studio Patryk Pniewski. Inwestorem było Miasto Świnoujście. To już druga nagroda dla tego miejsca. Wcześniej promenada  została nagrodzona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego. Lider Dostępności to konkurs organizowany od 8 lat przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Jego głównym celem jest promowanie idei projektowania uniwersalnego i nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które są dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Konkurs jest organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Źródło: swinoujscie.pl
Czytaj Więcej
Teatr Letni w finale Światowego Festiwalu Architektury

Teatr Letni w finale Światowego Festiwalu Architektury

Aktualności
Teatr Letni im. Heleny Majdaniec nominowany do prestiżowego konkursu The World Architecture Festival (WAF) w kategorii kultura. The World Architecture Festival (WAF). WAF jest corocznym wydarzeniem, uznawanym za jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń dedykowanych branży architektonicznej i rozwojowi. Teatr Letni otrzymał nominację do „Oskara architektury” w kategorii obiektów kulturalnych jako jeden z 16 najlepszych obiektów na świecie. Projekt modernizacji stworzyło, wyłonione w ramach konkursu, biuro architektoniczne Flanagan Lawrence z Londynu. Obiektem zarządza Szczecińska Agencja Artystyczna.   The World Architecture Festival to unikalne wydarzenie, które gromadzi architektów z całego świata, dając im możliwość dzielenia się wiedzą, inspiracji oraz nauki od siebie nawzajem. To jedyny festiwal architektoniczny o zasięgu globalnym, który łączy w sobie nagrody, seminaria i networking. Nominacja Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec to dowód na to, że projekt ten został…
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.4/2023

Aktualności, Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Usługi wideo na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” Załączniki: Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 - Opis Przedmiotu ZamówieniaZałącznik nr 2 - Wzór umowyZałącznik nr 3 - Formularz cenowo - ofertowyZałącznik nr 4 - Wykaz usługZałącznik nr 5 - OświadczeniaInformacja o przetwarzaniu danych osobowych Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod tym adresem.
Czytaj Więcej

SSOM.SKM.403.4.MK.2023

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progów unijnych, o jakich stanowiart. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:„Dostawę i montaż urządzeń związanych z integracją transportu w projekcie BudowaSzczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowychnr 406, 273, 351” Postępowanie prowadzone jest na platformie Zamawiającego pod adresem ssom.ezamawiajacy.pl
Czytaj Więcej
Konsultacje społeczne dotyczące mobilności miejskiej

Konsultacje społeczne dotyczące mobilności miejskiej

Aktualności
SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyrażonym w Wytycznych Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, podstawowe cechy SUMP to: długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia,podejście partycypacyjne,zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu,integracja pozioma i pionowa,ocena obecnej i przyszłej skuteczności,regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie,branie pod uwagę kosztów zewnętrznych dla wszystkich środków transportu Rozpoczynamy pierwszy etap konsultacji społecznych dla mieszkańców. Celem tego etapu jest upowszechnianie, a więc poinformowanie mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego o rozpoczęciu prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz diagnoza, czyli uzyskanie zwrotnej informacji o oczekiwaniach, potrzebach, obawach, preferencjach, pozwalająca na postawienie roboczych hipotez dotyczących celów strategicznych, do późniejszej weryfikacji w ramach badań i ekspertyz. Podczas pierwszej edycji konsultacji uczestnicy zostaną…
Czytaj Więcej
Rower coraz chętniej wybierany

Rower coraz chętniej wybierany

Aktualności
Liczniki zainstalowane m.in. na Velo Baltica pokazują rosnącą popularność tras rowerowych Pomorza Zachodniego.  Rekordowe wzrosty liczby rowerzystów odnotowano w miesiącach przedwakacyjnych - w maju 2022 r. w Świnoujściu zarejestrowano 86 tysięcy przejeżdżających, we wrześniu 94 tysiące. Na trasach rowerowych Pomorza Zachodniego jest już 13 punktów monitorujących natężenie i kierunki ruchu. Najnowsze liczniki zlokalizowano na trasie wokół Zalewu Szczecińskiego, przy drodze Pilchowo-Tanowo oraz przy granicy polsko-niemieckiej w gminie Nowe Warpno. Tam dopiero zaczyna się rejestrowanie jadących na dwóch kółkach, ale z pozostałych rowerowych „bramek” od kilku lat spływają bardzo ciekawe dane. Na trasie Velo Baltica (międzynarodowy szlak EuroVelo10) liczniki zainstalowane w Świnoujściu, Darłowie, Rogowie i Sarbinowie pokazują nawet 40-50 procentowe skoki liczby rowerzystów. - Rower stał się jednym z symboli naszego regionu. Oferujemy mnóstwo atrakcji turystycznych, inwestujemy w nowoczesną infrastrukturę i…
Czytaj Więcej

SSOM.SKM.403.6.MK.2022

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progów unijnych, o jakich stanowiart. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:„Dostawę i montaż urządzeń związanych z integracją transportu w projekcie BudowaSzczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowychnr 406, 273, 351” Postępowanie prowadzone jest na platformie Zamawiającego pod adresem ssom.ezamawiajacy.pl Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 24.10.2019 r. poz.2019 – dalej: „ustawa Pzp”), zawiadamia o unieważnieniu postępowania Załączniki: Zawiadomienie
Czytaj Więcej