Zapytanie ofertowe nr 2/1/SSOM/2023

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Załączniki: Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 - Opis Przedmiotu ZamówieniaZałącznik nr 2 - Formularz cenowo - ofertowyZałącznik nr 3 i 4 - OświadczeniaZałącznik nr 5 - Wykaz usługZałącznik nr 6 - Wykaz osóbZałącznik nr 7 - Wykaz kryteriów pozacenowych Załącznik nr 8 - Wzór umowyZałącznik nr 9 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Zmiana terminu składania ofert: Zamawiający informuje, iż termin składania ofert dotyczący postępowania nr 2/1/SSOM/2023 został wydłużony do dnia 20 stycznia 2023 r. do godz. 12:00.
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/1/SSOM/2023

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Świadczenie usług księgowych na rzecz realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zadania pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) wraz z wykonaniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz promocją”. Załączniki: Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowyZałącznik nr 2 - DoświadczenieZałącznik nr 3 - OświadczenieZałącznik nr 4 - OświadczenieZałącznik nr 5 - Wzór umowyZałącznik nr 6 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.1/2023

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Świadczenia usługi sprzątania biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w roku 2023 Załączniki: Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowyZałącznik nr 2 - Wykaz usługZałącznik nr 3 - Projekt umowyZałącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.5/2022

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Świadczenia usługi sprzątania biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w roku 2023 Załączniki: Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 - Formularz cenowo - ofertowyZałącznik nr 2 - Wykaz usługZałącznik nr 3 - Projekt umowyZałącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Informacja dotycząca postępowania: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego informuje, iż na podstawie pkt. 11 ppkt h) Zapytania Ofertowego, postępowanie na „Świadczenie usług sprzątania biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w roku 2023” zostało unieważnione.
Czytaj Więcej
Miejsca Przyjazne Rowerzystom – warsztaty

Miejsca Przyjazne Rowerzystom – warsztaty

Aktualności
Jak rozwija się turystyka rowerowa na Pomorzu Zachodnim, jakie korzyści ma z tego lokalny biznes, gdzie powstają nowe trasy, czego szukają aktywni turyści - tego dowiedzą się uczestnicy warsztatów na temat systemu MPR, który w tym roku stworzyło Województwo Zachodniopomorskie. Spotkania zaplanowane w Darłowie, Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Szczecinie, Barlinku, Wałczu i Szczecinku  poprowadzi ekspert rowerowy, wieloletni praktyk Szymon Nitka – założyciela bloga „ZNAJ KRAJ”. Udział jest bezpłatny.  Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Pomorzu Zachodnim cały czas przybywa. Tak jak przybywa kilometrów tras rowerowych i towarzyszącej im infrastruktury. W regionie są już 62 MPR-y. We wrześniu certyfikowano sześć, m.in. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz punkty informacji turystycznej, obiekty noclegowe i atrakcje w  Karlinie, Ińsku, Mielnie, Wolinie.Rowerowa sieć jest coraz gęstsza i bardziej urozmaicona. Do systemu rekomendacji MPR przystępują hotele, kempingi, schroniska, gospodarstwa…
Czytaj Więcej

1/9/SUMP/SSOM/2022

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie podstawowym o wartości poniżej 215 000 euro pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) wraz z wykonaniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz promocją” Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00345200/01 Postępowanie prowadzone jest na platformie Zamawiającego pod adresem ssom.ezamawiajacy.pl
Czytaj Więcej
Badania Klimatu Rowerowego 2022

Badania Klimatu Rowerowego 2022

Aktualności
Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) w 2020 roku zachęciła 90 samorządów do udziału w Badaniach Klimatu Rowerowego. Zaowocowało to liczbą blisko 10 tysięcy respondentów (mieszkańców), którzy przekazali merytoryczną opinię o warunkach korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach. Po dwóch latach PUMA wraca z kolejną edycją Badania Klimatu Rowerowego. Przeprowadzanie ich regularnie, zgodnie z metodologią w cyklu dwuletnim, pozwala na zorientowanie się, czy pomiary sugerują występowanie tendencji – trendu. Uruchomiony został nabór miast i gmin do udziału w Badaniach Klimatu Rowerowego 2022. Miejscowość może zgłosić osoba umocowana w urzędzie miasta lub gminy. Zasady Badania Klimatu Rowerowego 2022 są proste: PUMA bierze na siebie ciężar przygotowania i przeprowadzenia badań,udział miejscowości w badaniach jest bezpłatny,w badaniach może wziąć udział każdy mieszkaniec,minimalny metodologiczny próg opublikowania wyników badania dla miejscowości wynosi od 50 do 200+ respondentów (w zależności od liczby mieszkańców),narzędziem badawczym jest ankieta on-line. Czego się…
Czytaj Więcej
Pomóż zdecydować jaki ma być Szczeciński Obszar Metropolitalny

Pomóż zdecydować jaki ma być Szczeciński Obszar Metropolitalny

Aktualności
Zachęcamy do udziału w ankiecie wszystkich mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, abyśmy wspólnie zadecydowali o swojej przyszłości. W ramach prac przygotowawczych nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego SOM, prowadzone jest badanie lokalnej opinii społecznej w zakresie kluczowych problemów i potrzeb rozwojowych naszego obszaru. Pomoże ono nakreślić kierunki rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie kolejnych kilku lat. W badaniu ankietowym można wziąć udział klikając w poniższy link, który jest przekierowaniem do ankiety. Do udziału w badaniu wystarczy urządzenie z dostępem do internetu, a wypełnienie ankiety może zająć około 10 minut. Ankieta dostępna będzie do wypełnienia do 31 lipca 2022 roku (godz. 23:59). Ankieta SSOM
Czytaj Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.2/2022               

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Wsparcia eksperckiego w zakresie doradztwa technicznego na potrzebę zmiany Umowy o Dofinansowanie dla Projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, uzgodnień z CUPT oraz do przedłożenia Komisji Europejskiej Załączniki: Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 - Opis Przedmiotu ZamówieniaZałącznik nr 2 - Wzór umowyZałącznik nr 3 - Formularz cenowo - ofertowyZałącznik nr 4 - Wykaz usługZałącznik nr 5 - Wykaz kryteriów pozacenowychZałącznik nr 6 - Oświadczenie Załącznik nr 7 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Ogłoszenie opublikowano w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2022-22750-119129 Wyniki postępowania Wybór Wykonawcy
Czytaj Więcej