Ruszył nabór wniosków do programu LIFE

Ruszył nabór wniosków do programu LIFE

Aktualności
Fot. D. Róż Komisja Europejska uruchomiła nabór do programu LIFE. O wsparcie można starać się w ramach czterech podprogramów. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu. Na wsparcie projektów związanych z ochroną przyrody, ochroną środowiska, działaniami na rzecz klimatu i przejściem na czystą energię, Komisja UE przeznaczyła kwotę 598 milionów EUR. Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie CINEA. Poszczególne zaproszenia do składania wniosków opublikowane zostały pod następującym adresem. Nabory wniosków w ramach programu LIFE 2022 - terminy…
Czytaj Więcej
Dodatkowe fundusze na projekty ZIT SOM

Dodatkowe fundusze na projekty ZIT SOM

Aktualności
Dodatkowe 25 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na realizację inwestycji w zrównoważony transport miejski. Środki z Programu Infrastruktura i Środowisko wesprą 3 projekty realizowane w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Nowy tabor umożliwi uruchomienie nowych połączeń komunikacyjnych, na które samorządy uzyskują rządowe dofinansowanie. Nowoczesne elektryczne i hybrydowe autobusy, to większy komfort dla podróżujących oraz znaczne ograniczenie emisji uciążliwego hałasu i spalin. Projekty dotyczące transportu miejskiego współfinansowane z Funduszy Europejskich zostały zarekomendowane do wyboru w trybie pozakonkursowym. Z dodatkowej puli 25 mln zł dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego planowany jest: zakup autobusów hybrydowych dla Polic. Zakup autobusów przyczyni się do poprawy funkcjonowania transportu publicznego na obszarze metropolii szczecińskiej, zmniejszenia zatłoczenia komunikacyjnego oraz poprawy dostępności i mobilności miejskiej;zakup autobusów elektrycznych dla Świnoujścia. Dzięki realizacji projektu rozwinie się transport zbiorowy w Świnoujściu i Szczecińskim Obszarze…
Czytaj Więcej
Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2022

Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2022

Aktualności
Przed nami konkurs wyjątkowy  – skierowany do aktywnych gmin i powiatów Pomorza Zachodniego. najefektywniej współpracują z organizacjami pozarządowymi. Najlepsze JST otrzymają nagrody finansowe na dalsze działania w tym zakresie. Do 6 czerwca 2022 r. Urząd Marszałkowski przyjmuje zgłoszenia.  Konkurs zachodniopomorskiego marszałka organizowany jest od 2012 roku i ma na celu nagrodzenie samorządów, które najefektywniej współpracują z organizacjami pozarządowymi. – Tym konkursem podkreślamy znaczenie współpracy między lokalnymi samorządami,  a funkcjonującymi na ich terenie organizacjami pozarządowymi. Po raz dziesiąty pokażemy dobre praktyki z zakresu współpracy administracji samorządowej z NGO na Pomorzu Zachodnim. Będziemy też upowszechniać najlepsze rozwiązania w celu ich adaptacji na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Zachęcam do udziału – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.  Tego będzie szukać komisja konkursowa Przedmiotem oceny będzie współpraca prowadzona z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do…
Czytaj Więcej
Pomorze Zachodnie na VELOBerlin 2022

Pomorze Zachodnie na VELOBerlin 2022

Aktualności
Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego oraz inne szlaki rowerowe i atrakcje turystyczne regionu będą promowane podczas słynnego festiwalu rowerowego w stolicy Niemiec. Wydarzenie, które co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy miłośników dwóch kółek, odbędzie w najbliższy weekend na lotnisku Tempelhof. Dla wytrawnych rowerzystów każda pora roku i każda pogoda jest dobra, ale wiadomo, że sezon rozkręca się z każdym kolejnym dniem wiosny. Na miejskich ścieżkach, parkowych alejkach, a także długodystansowych trasach widać coraz większy ruch. Dlatego Das Fahrradfestival VELOBerlin co roku odbywa się w połowie kwietnia. Przyciąga około 20 tysięcy uczestników i kilkuset wystawców! Pokazuje rowerowe trendy, innowacje, ciekawostki. 9-10 kwietnia 2022 na berlińskim lotnisku Tempelhof znów będzie gwarno, kolorowo i rowerowo. A Województwo Zachodniopomorskie zaprezentuje swoją ofertę dla miłośników dwóch kółek. - Z Berlina na piękne Pomorze Zachodnie jest bardzo blisko, a…
Czytaj Więcej
Konsultacje transgranicznego modelu-monitoringu

Konsultacje transgranicznego modelu-monitoringu

Aktualności
W dniach 11-24 marca zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich konsultacjach modelu transgranicznego monitoringu dla Regionu Metropolitalnego Szczecina. Konsultacje przeprowadzane są w ramach projektu INT179 realizowanego ze wsparciem Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W konsultacjach można wziąć udział klikając na link https://forms.gle/SLxU7D27EzXwMUoC7Wypełnienie formularza zajmuje około 15 minut. Celem projektu jest opracowanie modelu monitoringu, który odpowie na potrzebę zarządzania polityką rozwoju w oparciu o zewidencjonowane dane i wskaźniki odnoszące się do aktywności poziomu lokalnego. Monitoring ma objąć obszar polsko-niemiecki, tj. Szczeciński Obszar Metropolitalny i sąsiadujące powiaty niemieckie w Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Zaproponowany model monitoringu realizując założone cele, definiuje: źródła poszczególnych danych wraz z oceną ich przydatnościtechnologię, jaka mogłaby zostać wykorzystana w realizacji proponowanych rekomendacji. W wyniku realizacji tak zdefiniowanego systemu będzie możliwa dynamiczna delimitacja zasięgu transgranicznego obszaru funkcjonalnego, publikacja danych dająca możliwość wielofunkcyjnego ich wykorzystania oraz wsparcie dla procesów decyzyjnych w kształtowaniu polityki społecznej,…
Czytaj Więcej
„DostępnośćLab”

„DostępnośćLab”

Aktualności
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach działań na rzecz wsparcia wnioskodawców i beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z funduszy europejskich, rozpoczyna realizację nowego Cyklu spotkań „DostępnośćLab”. Celem spotkań jest stworzenie forum wymiany wiedzy pod kątem opisywania, planowania i wdrażania dostępności w projektach dofinansowywanych z funduszy UE. Pierwsze spotkanie inaugurujące odbędzie się 28 lutego br. pod tytułem „Kupujemy dostępny autobus”. Spotkanie będzie mieć formę webinarium (bez potrzeby instalowania czegokolwiek na Państwa sprzęcie). Ramowy program przekazuję w załączeniu. Udział w  spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lutego br. na adres e-mail: dostepnosc@cupt.gov.pl 
Czytaj Więcej
Sportowa promocja Pomorza Zachodniego. Konkurs dla klubów ogłoszony

Sportowa promocja Pomorza Zachodniego. Konkurs dla klubów ogłoszony

Aktualności
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył 500 tysięcy zł  dla zachodniopomorskich klubów, które występują w najwyższych ligach. W zamian piłkarze, siatkarki, koszykarze i zawodnicy sportów wodnych będą promowali Pomorze Zachodnie. Wnioski o dotację można składać do 7 marca br.  Od 2013 roku samorząd województwa wsparł kluby sportowe łączną kwotą 4 mln zł. Przez siedem lat podział środków odbywał się w formule konkursu „promocja przez sport”. W 2020 i 2021 r. z powodu pandemii i ograniczeń w organizowaniu imprez masowych – konieczne było zmodyfikowanie zasad współpracy. Zawierane były dedykowane umowy na usługi promocyjne. W tym roku wraca tryb konkursowy, tak jak kibice coraz liczniej wracają na trybuny.  - Chcemy wspierać najlepsze kluby z Pomorza Zachodniego, które sięgają po tytuły i trofea. Ich popularność oraz sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej budują markę regionu,…
Czytaj Więcej

1/2/ZIT/SSOM/2022

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie podstawowym o wartości poniżej 214 000 euro pn. „Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz, analiz i diagnoz, w tym realizacji badań o charakterze ilościowym i jakościowym” Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00051531 Postępowanie prowadzone jest na platformie Zamawiającego pod adresem ssom.ezamawiajacy.pl
Czytaj Więcej
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego zaktualizowana do roku 2030

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego zaktualizowana do roku 2030

Aktualności
Zarząd Województwa przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030 (RIS3 WZ). Dokument określa kierunki wsparcia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim, za jeden z celów stawiając sobie wzmacnianie znaczenia wiedzy jako kluczowego czynnika we wspólnym tworzeniu innowacyjnego Pomorza Zachodniego. Aktualizacja dotychczasowej strategii innowacji była m.in. konsekwencją przyjęcia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 oraz prac nad nową unijną perspektywą finansową.  RIS3 WZ pełni rolę programu rozwoju, realizującego zapisy Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku. Jej założenia są spójne z przesłankami określonymi w strategii, a dotyczącymi dynamicznej gospodarki. Definiuje ona aktywność Samorządu na rzecz kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców oraz wzmacniania konkurencyjności regionu. W kontekście strategii innowacji zaangażowanie to oznacza przede wszystkim inicjowanie działań, odpowiadających kluczowym wyzwaniom z zakresu innowacji, a także wytyczenie celów i kierunków kształtowania…
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.8/2021

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Świadczenie usług sprzątania biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru metropolitalnego w roku 2022 Załączniki: Zapytanie ofertoweFormularz cenowy Wykaz usług Projekt umowy Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Czytaj Więcej