Konkurs „Przyjazne ogrody 2023”

Konkurs „Przyjazne ogrody 2023”

Aktualności
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza Konkurs pn. „Przyjazne ogrody 2023". Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności rodzinnych ogrodów działkowych jako miejsc zaspokajających socjalne, wypoczynkowe i rekreacyjne potrzeby społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i osób  z niepełnosprawnościami, kształtujących zdrowe otoczenie człowieka, sprzyjających ochronie środowiska i przyrody, poprzez promowanie:• dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu, ładu przestrzennego i architektonicznego ROD;• warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia;• działań na rzecz zmiany wizerunku ROD - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;• działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego, a także integracji społecznej;• efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych. Podmiotami uprawnionymi do udziału w Konkursie są stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe (ROD) z obszaru województwa zachodniopomorskiego.Zadaniem zgłoszonych do konkursu…
Czytaj Więcej
Zwięzły przewodnik użytkownika SUMP

Zwięzły przewodnik użytkownika SUMP

Aktualności
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) ma pomóc w lepszym zaprojektowaniu przemieszczania się po metropolii. Nie tylko dlatego, że przyjmuje perspektywę strategiczną i ma czytelne priorytety, ale także dlatego, że powstaje we współpracy ze społecznością danego obszaru – mieszkańcami i przedsiębiorcami. Dotąd wszelkie próby organizowania mobilności sprowadzały się tylko do jednej perspektywy – zmotoryzowanych oraz jednego priorytetu  – przepustowości. SUMP proponuje zupełnie inne podejście. Po pierwsze Plan „widzi” wszystkich mieszkańców i ich potrzeby. Po drugie najważniejsza staje się jakość życia, poprawa standardów i lepsze wykorzystanie zasobów w duchu zrównoważonego rozwoju. To ostatnie oznacza aktywne przeciwdziałanie  negatywnym efektom zmian klimatycznych (wzrost emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń). Metropolia  wraz z całym jej systemem usług i atrakcji ma być dostępna dla wszystkich, a nie tylko uprzywilejowanych ekonomicznie. Opracowanie SUMPa poprzedza dokładna analiza rzeczywistości zastanej…
Czytaj Więcej
Dni Samorządu 2023

Dni Samorządu 2023

Aktualności
Rozwój lokalnych społeczności, aktywizacja młodzieży, inspiracja do działania – to najważniejsze cele Dni Samorządu, które rozpoczynają się w Szczecinie. Wśród uczestników wydarzenia są m.in.: Bronisław Komorowski oraz Adam Bodnar. „Partycypacja społeczna – świadome obywatelstwo”  to hasło tegorocznej odsłony imprezy. Dni Samorządu to przede wszystkim czas inspiracji dla młodzieży, która świadomie poprzez swój aktywny udział w działaniach na rzecz społeczności lokalnej i szkolnej propaguje kulturę partycypacji publicznej i innowacji. Wydarzenie adresowane jest zatem do wszystkich, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty i zdobywać nowe doświadczenia. - Beneficjentami są tu przede wszystkim młodzi ludzie. Trzeba przede wszystkim właśnie im uświadomić, że dzięki samorządowi mają szansę na realizację swoich ambicji. Muszą mieć jednak świadomość tego, jakie są procedury, poznać doświadczenia innych, uzyskać wiedzę o możliwościach – wyjaśnia Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina. Dlatego aktywizacja młodych szczecinian…
Czytaj Więcej
Tydzień Inicjatyw Pozarządowych w Szczecinie

Tydzień Inicjatyw Pozarządowych w Szczecinie

Aktualności
Rozpoczyna się Tydzień Inicjatyw Pozarządowych. Przed nami inspirujące spotkania, warsztaty i szkolenia. Finałem spotkań będzie PIKNIK PASJI, który odbędzie się w niedzielę 28 maja 2023 roku w godz. 11:00-18:00. W programie m.in. koncert Łukasza Drapały z Zespołem, animacje dla dzieci, dmuchany zamek, foodtrucki, występy artystyczne oraz zumba. Piknik Pasji będzie doskonałą okazją do zaprezentowania i promocji działalności lokalnych organizacji pozarządowych, nawiązania nowych znajomości, czy współpracy i wymiany dobrych praktyk. Zapraszamy do wspólnego świętowania i udziału w tegorocznych wydarzeniach. Szczegółowe informacje oraz program tegorocznych wydarzeń w załącznikach. ORGANIZATORZY: Gmina Miasto Szczecin, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS, Fundacja Sektor 3, Stowarzyszenie Media Dizajn. PARTNERZY: Północna Izba Gospodarcza, INKU, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Centrum Seniora w Szczecinie. Wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych22 maja | godz.11:00-13:00 | Inspirujące warsztaty dla…
Czytaj Więcej
Konkurs Floriany 2023

Konkurs Floriany 2023

Aktualności
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023. Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności. Celem Konkursu jest również: promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych,…
Czytaj Więcej
SSOM na Pikniku nad Odrą

SSOM na Pikniku nad Odrą

Aktualności
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 13 i 14 maja 2023r. uczestniczyło w Pikniku nad Odrą – Festiwalu Podróży i Czasu Wolnego, podczas którego przedstawialiśmy ofertę turystyczną samorządów współtworzących Stowarzyszenie. W ciągu tych 2 dni przeprowadziliśmy wiele ciekawych rozmów na temat walorów turystycznych obszaru, rozdaliśmy tysiące map i folderów, a  w niedzielę zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci tematyką ekologicznego transportu. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić ich uwagę na rolę transportu w naszym codziennym życiu, a także wpływ na naszą przyszłość i przyszłość kolejnych pokoleń. Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier. Mamy nadzieję, że dzieci dalej będą rozwijać plastyczną twórczość. Takiej kreatywności możemy im tylko pozazdrościć! Konkurs plastyczny pt. „Ekologiczny transport przyszłości” wygrał dwunastoletni Adrian. Nagrodą w konkursie była hulajnoga. W zabawie wzięło udział 13…
Czytaj Więcej
Zapraszamy na PIKNIK NAD ODRĄ na Wały Chrobrego

Zapraszamy na PIKNIK NAD ODRĄ na Wały Chrobrego

Aktualności
13 i 14 maja br. zapraszamy na największe plenerowe targi turystyczne w naszym regionie. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do pawilonu 22 w strefie Market Tour gdzie przedstawimy ofertę turystyczna naszych członków. PIKNIK NAD ODRĄ jest to jedną z największych imprez miejskich w Szczecinie! Przez lata wydarzenie ewoluowało z targów turystycznych w Festiwal Podróży i Czasu Wolnego. Wydarzenie odbywa się w najbardziej reprezentacyjnej przestrzeni w mieście – na nabrzeżu Odry w okolicy Wałów Chrobrego. W niedzielę organizujemy konkurs plastyczny dla dzieci z nagrodami.
Czytaj Więcej
Powiat Policki utworzy Branżowe Centrum Umiejętności

Powiat Policki utworzy Branżowe Centrum Umiejętności

Aktualności
We wtorek 9 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach". W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Policach – Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej, Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Danuty Chylewskiej-Kęsy i Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Agnieszki Bąk, wzięli udział przedstawiciele Partnerów Projektu: Partner Branżowy - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego na czele z Prezesem mgr inż. Jerzym KlimczakiemPartner Dodatkowy - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na czele z Prorektorem ds. organizacji i rozwoju, prof. ZUT, dr hab. inż. Krzysztofem PietrusewiczemPartner przy realizacji projektu – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”…
Czytaj Więcej