Inwentaryzacja dróg rowerowych na Pomorzu Zachodnim

Inwentaryzacja dróg rowerowych na Pomorzu Zachodnim

Aktualności
Z inicjatywy marszałka województwa powstaje najnowsza mapa dróg rowerowych w regionie - tych istniejących, tych budowanych i tych planowanych. - Rozwój infrastruktury rowerowej jest bardzo dynamiczny, chcemy ten proces jeszcze bardziej usprawnić i uporządkować, oczywiście we współpracy z gminami i powiatami - tłumaczy Olgierd Geblewicz. Przez trzy miesiące urząd marszałkowski gromadził i opracowywał dane przesłane przez samorządy, a z efektów tej pracy można korzystać na www.drogirowerowe.wzp.pl W ankietach wysłanych do wszystkich gmin, powiatów, zarządców infrastruktury poproszono o wskazanie dróg rowerowych, które dotychczas nie były uwzględnione na mapie www.drogirowerowe.wzp.pl (prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego). W specjalnym formularzu znalazły się pytania o lokalizację, długość, stan techniczny, rodzaj nawierzchni, rok oddania do użytku itd. W osobnej ankiecie zapytano o plany inwestycyjne dotyczące ścieżek rowerowych czy ciągów pieszo-rowerowych. Gromadzenie i opracowywanie danych trwało…
Czytaj Więcej
ULOTKI INFORMACYJNE DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY

ULOTKI INFORMACYJNE DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY

Aktualności
Publikujemy przygotowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotki  informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji. Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej, dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz w załącznikach. --- інформаційний листок для біженців війни з України!Листівка покликана допомогти біженцям у перші години та дні їхнього перебування в нашій країні. Листівка містить основну інформацію про пункти прийому, медичне обслуговування, а також можливість пошуку роботи, навчання дітей та легалізацію перебування, а також номери телефонів та…
Czytaj Więcej
Rajd rowerowy dookoła Zalewu Szczecińskiego – pod patronatem marszałka i pod ukraińską flagą

Rajd rowerowy dookoła Zalewu Szczecińskiego – pod patronatem marszałka i pod ukraińską flagą

Aktualności
To największe wydarzenie rowerowe na Pomorzu Zachodnim co roku przyciąga setki rowerzystów. XI edycja planowana jest 23-24 kwietnia 2022 r. Zapisy już się rozpoczęły. Samorząd województwa wspiera organizację transgranicznego rajdu, który ze względu na sytuację międzynarodową będzie miał dodatkowy cel - symboliczne i materialne wsparcie dla Ukrainy.  Rajd wokół Zalewu to ważny punkt w rowerowym kalendarzu Pomorza Zachodniego. Co roku uczestniczą w nim setki rowerzystów, nie tylko z regionu. Zgłaszają się grupy zorganizowane i turyści indywidualni. Trasa jest dość długa (280 km) i bardzo atrakcyjna. Podróż umilają piękne widoki na ogromny akwen, a przystanki na trasie zaplanowane są w miejscach z fascynującą historią i zachwycającą przyrodą.  - Transgraniczna pętla wokół Zalewu Szczecińskiego staje się jednym z naszych turystycznych hitów - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Ta trasa łączy naturalne skarby…
Czytaj Więcej
„Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022

„Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022

Aktualności
Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:• dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;• działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;• działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;• atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy. Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:- inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia,- inicjatywy wpływających na stan i utrzymanie otwartych…
Czytaj Więcej
Pomoc dla obywateli Ukrainy w Regionalnych Centrach Kryzysowych

Pomoc dla obywateli Ukrainy w Regionalnych Centrach Kryzysowych

Aktualności
Sześć Regionalnych Centrów Kryzysowych oferować będzie wsparcie psychologiczne, poradnictwo pedagogiczne, konsultacje specjalistyczne dla obywatelek i obywateli Ukrainy. Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej opublikowano niezbędne informacje w języku ukraińskim w tym temacie. Pierwsze spotkanie z 30-osobową grupą obywateli pochodzenia ukraińskiego odbyło się 28 lutego 2022 r.  Regionalne Centra Kryzysowe są częścią większego projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowanego przez ROPS Urzędu Marszałkowskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim. W tych punktach osoby, które doświadczyły nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, otrzymają odpowiednie wsparcie. W praktyce to pomoc psychologiczna na wyciągnięcie ręki, bez skierowania. Ma zapewnić najpotrzebniejsze wsparcie. Zaplanowana jest w taki sposób, aby maksymalnie i kompleksowo wypełnić lukę w systemie pomocy i wsparcia dla osób w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym. Pomoc cały czas jest oferowana.…
Czytaj Więcej
Ukraińcy, jesteśmy z Wami!

Ukraińcy, jesteśmy z Wami!

Aktualności
W imieniu samorządowców zrzeszonych w STOWARZYSZENIU SZCZECŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO przekazujemy stanowisko o pełnej solidarności wobec mieszkanek i mieszkańców Ukrainy. Działania Federacji Rosyjskiej naruszające integralność terytorialną Ukrainy oraz prawa międzynarodowe są bezprecedensowe i zasługują na jednoznaczny sprzeciw. Wszystkie samorządy SSOM deklarują swój aktywny udział w pomocy dla wszystkich Obywateli UKRAINY, którzy w tym trudnym momencie będą jej potrzebować. Fundamentalne wartości DEMOKRATYCZNE oraz BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO są prawem UKRAINY. Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Czytaj Więcej
Ścieżki rowerowe rozwijają obszar metropolitalny

Ścieżki rowerowe rozwijają obszar metropolitalny

Aktualności
Rowerowy obszar metropolitalny. Mieszkańcy Szczecina i okolic oszaleli na punkcie jazdy na dwóch kółkach.Mała, przytulna kawiarenka nieopodal ścieżki rowerowej to teraz jedno z najważniejszych punktów Wołczkowa. Przychodzą tutaj rodziny z dziećmi, osoby starsze, młode osoby na kawę i plotki. Jest też ogromna liczba… rowerzystów. – Możemy powiedzieć, że ścieżka okazała się strzałem w dziesiątkę i rowerzyści traktują już naszą kawiarnię jako swój przystanek w podróży do pracy czy ogólnie w weekendowej rekreacji – mówią właściciele kawiarni, która nazywa się właśnie „Przystanek”. Przedstawiciele Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przyznają, że budowa infrastruktury rowerowej to jeden z priorytetów mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. – Stawiamy na spójność oraz na komplementarne rozwiązania, które sprawią, że rower stanie się godną alternatywą dla samochodu – mówi Magdalena Maik, zastępca dyrektora biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. – Kawiarnia…
Czytaj Więcej
Startuje Program Społecznik 2022-2024!

Startuje Program Społecznik 2022-2024!

Aktualności
Kolejna trzyletnia edycja Programu Społecznik przed nami. Co roku na projekty Społeczniczek i Społeczników samorząd województwa przeznaczy prawie 3 mln zł. To ogromna szansa na realizację kolejnych lokalnych inicjatyw, a także projektów wspierających młodzież i ekologię. Nie zabraknie też nowości – kwota mikrodotacji wzrosła o tysiąc złotych. We wtorek, 22 lutego 2022 r. marszałek Olgierd Geblewicz podpisał umowę z operatorem programu – Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Kolejny krok to ogłoszenie  pierwszego tegorocznego naboru.  Program Społecznik to ceniony i popularny na Pomorzu Zachodnim program wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które chcą działać razem na rzecz swojej małej ojczyzny. Dzięki przyznawanym od  2017 roku dotacjom udało się w województwie zachodniopomorskim zrealizować 3150  inicjatyw!  Za nami edycja 2019-2021, a przed – nowe otwarcie. Nie zabraknie nowości, ponieważ program cały czas…
Czytaj Więcej
„MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”

„MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!”

Aktualności
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. prowadzi nabór do projektu dotacyjnego na założenie własnej firmy. O środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki: mają 18-29 lat,są bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo i utraciły pracę po 1 marca 2020 r. [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, bądź pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.],mają wykształcenie maksymalnie średnie (ukończone technikum, liceum, szkoła zawodowa lub w trakcie studiów pierwszego stopnia),zamieszkują woj. zachodniopomorskim i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze,nie są uczestnikami innego projektu aktywizacji zawodowej EFS,nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie zgodnie z zapisami § 4 regulaminu rekrutacji. Każdy…
Czytaj Więcej
Most w Siekierkach najlepszą przestrzenią publiczną!

Most w Siekierkach najlepszą przestrzenią publiczną!

Aktualności
Przebudowany na potrzeby ruchu turystycznego dawny most kolejowy Siekierki – Neurüdnitz otrzymał nagrodę Property Design Awards 2022. Zrealizowana przez Województwo Zachodniopomorskie inwestycja wygrała w kategorii „Przestrzeń Publiczna”. O historii obiektu, wyzwaniach związanych z modernizacją, a także ogromnym zainteresowaniu tym projektem w świecie architektury i designu opowiadali na spotkaniu z mediami marszałek Olgierd Geblewicz oraz projektanci Tomasz Maksymiuk i Jerzy Szparadowski. Do nagród Property Design Awards nominowane były komercyjne i publiczne obiekty w Polsce, oddane do użytku do końca 2021 roku. Oceniali je zawodowi jurorzy i czytelnicy. W kategorii „Przestrzeń Publiczna” wśród pięciu najciekawszych projektów znalazł się Most Europejski na Odrze w Siekierkach i to właśnie architektoniczna perełka z Pomorza Zachodniego uzyskała najwięcej głosów! Uroczyste wręczenie nagród odbyło się pod koniec stycznia w Katowicach.W czwartek w urzędzie marszałkowskim statuetkę zaprezentował Olgierd…
Czytaj Więcej