Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

Aktualności
Organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie. Za jego przebieg na etapie wojewódzkim, na Pomorzu Zachodnim, odpowiada Urząd Marszałkowski. Głównym celem Konkursu jest aktywizacja mieszkańców wsi oraz prezentacja dobrych praktyk. Uczestnikami konkursu mogą być sołectwa będące jednostkami organizacyjnymi gmin z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast podmiotami uprawnionymi do dokonywania zgłoszeń są gminy. Laureat pierwszego miejsca etapu wojewódzkiego konkursu jest nominowany do etapu ogólnokrajowego konkursu prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Nagrodami w konkursie pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio: I miejsca - 7 000 złII miejsca - 5 000 złIII miejsca - 3 000 zł Z każdej gminy można zgłosić kilka projektów, przy czym z jednego sołectwa może być zgłoszony jeden projekt. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego prawidłowo wypełnionego zgłoszenia wraz…
Czytaj Więcej
Rady Miejskie SSOM przyjmują Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Rady Miejskie SSOM przyjmują Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Aktualności
Trwa proces przyjmowania podczas sesji Rad Gminy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, którego zakres obejmuje m.in. zapewnienie mieszkańcom całego SSOM dostępu do ekologicznego transportu wysokiej jakości. – Przyjęcie planu zrównoważonej mobilności otwiera drogę do pozyskania następnych dofinansowań ze środków unijnych. Dzięki temu Gminy będą mogły realizować kolejne inwestycje dotyczące szeroko pojętego transportu. Dokument wskazuje również kierunki rozwoju w tym zakresie wszystkich miejscowości Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W jego tworzeniu brali udział specjaliści, ale również mieszkańcy, którzy mogli wprost wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania. Najważniejsze cele planu to poprawa dostępności transportu publicznego oraz ograniczenie wpływu transportu na środowisko. Równie istotne jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Dokument ułatwia wprowadzanie konkretnych zmian, korzystnych dla mieszkańców SOM. To np. jeden bilet na podróże wszystkimi środkami publicznego transportu na obszarze SOM, spójna sieć ścieżek dla rowerzystów,…
Czytaj Więcej
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Aktualności
W piątek (1.03.) w całej Polsce obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W wielu miejscowościach odbędzie się szereg uroczystości oraz Bieg „Tropem Wilczym" 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski. Dzień ten został ustanowiony przez sejm w 2011 roku, aby zachować pamięć o partyzantach, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i kontynuowali walkę z sowieckim okupantem. W antykomunistycznym podziemiu walczyło od 120-180 tys. Polaków. Powojenne podziemie antykomunistyczne stanowiło naturalną kontynuację działalności niepodległościowej dla tysięcy żołnierzy z okresu okupacji II Wojny Światowej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodowych: inteligencja, robotnicy i chłopi, młodzież oraz ci wszyscy, dla których podstawowym impulsem działania była gotowość walki o wolną Ojczyznę, aż do powstania NSZZ „Solidarność” stanowiło przykład najliczniejszej…
Czytaj Więcej
Powiat Policki nominowany w konkursie „Zdrowy Samorząd”.

Powiat Policki nominowany w konkursie „Zdrowy Samorząd”.

Aktualności
Powiat policki został nominowany w konkursie "Zdrowy Samorząd" za powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w powiecie polickim. Zapraszamy do głosowania i oceny tego programu. Zachęcamy do głosowania - Link do głosowania Program realizowany jest od 2022 r. do dzisiaj. Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci z nadmierną masą ciała z powiatu polickiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej u dzieci z nadwagą i otyłością oraz stworzenie w środowisku szkolnym warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej - mówi Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach. Jako poprawa stanu zdrowia dzieci z nadmierną masą ciała rozumiane jest zahamowanie przyrostów masy ciała dzieci wyrażonych utrzymaniem lub obniżeniem BMI o 1kg/m2, czyli o >0,25 BMI-SDS, lub stabilna masa ciała przez ponad rok u…
Czytaj Więcej
Zagraj z nami na WOŚP

Zagraj z nami na WOŚP

Aktualności
32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28 stycznia 2024 roku.  32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Fundacja planuje kupić urządzania dla diagnostyki obrazowej, m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficznediagnostyki czynnościowej, m.in. polisomnografy i przenośne spirometrydiagnostyki endoskopowej, m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopyrehabilitacji - sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuctorakochirgurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy  Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia. W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych i kupiła 71,5 tysiąca urządzeń. Ostatnią zbiórkę - w styczniu…
Czytaj Więcej
Rośnie obwodnica Gryfina zapraszamy na wideo z budowy

Rośnie obwodnica Gryfina zapraszamy na wideo z budowy

Aktualności
Przedstawiamy Państwu kolejny odcinek kroniki budowy obwodnicy Gryfina. Obwodnica Gryfina zostanie oddana do użytku pod koniec tego roku. https://youtu.be/fey4JG2yLSA Kolejne ujęcia obrazują dobre tempo prac przy budowie obwodnicy Gryfina. Przypominamy, że budowa obwodnicy oraz nowych bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra to jedne z największych inwestycji w naszej gminie. Nowe rozwiązania komunikacyjne to również dobry dojazd do Elektrowni Dolna Odra, do elektrowni gazowej.
Czytaj Więcej
Trwa nabór zgłoszeń do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich.

Trwa nabór zgłoszeń do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich.

Aktualności
2023 zapisał się jako rok pełen żeglarskich wypraw, dokonań, dalekich rejsów i niesamowitych osiągnięć. To idealny czas na podsumowanie i docenienie żeglarskich wypraw. Przed nami kolejna edycja Nagród Żeglarskich. Wyróżnienia przyznawane są żeglarzom z Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego za wyjątkowe osiągniecie dokonane w roku poprzednim. Nagrody zostaną wręczone w 9 kategoriach: Nagroda Główna - Nagroda im. kapitana Ludomira Mączki;Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka (fundatorem nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski);Żeglarz Roku (fundatorem Nagrody jest ZOZŻ);Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego;Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski;Nagroda Kota Umbriagi;Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego;Wydarzenie Żeglarskie;Żeglarska Nagroda Specjalna imienia Aleksandra Doby. Zgłoszenia prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego formularza pod linkiem https://www.accredi.pl/nagrodyzeglarskie. Można też pobrać ze strony http://nagrodyzeglarskie.szczecin.pl/ druk zgłoszeniowy oraz wysłać go pocztą na adres: nagrody.zeglarskie@zstw.szczecin.pl  Zgłoszenia do poszczególnych…
Czytaj Więcej
Spacer wirtualny po kościele w Kołbaczu

Spacer wirtualny po kościele w Kołbaczu

Aktualności
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie podjęło się w 2023 roku cyfryzacji zachowanych elementów zespołu klasztornego w Kołbaczu, wpisanego na listę Pomników Historii ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, materialne i niematerialne. Założenie pocysterskie w Kołbaczu jest wybitną realizacją z przełomu romanizmu i gotyku, wyróżniającą się nowatorstwem rozwiązań architektonicznych oraz wysokiej klasy detalem. Projekt „Kołbacz Pomnik Historii - upowszechnienie w formie cyfrowej i wirtualnej wiedzy o dawnym klasztorze cystersów”, był działaniem w ramach programu „Kultura Cyfrowa”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego. Efekty działań przedstawione zostały na specjalnie w tym celu stworzonej stronie internetowej www.kolbaczwcyfrze.pl. Zawiera ona opisy zdigitalizowanych i udostępnionych zabytków oraz odnośnik do spaceru wirtualnego na smartfony i gogle VR, w formie przewodnika multimedialnego po wnętrzu…
Czytaj Więcej
Województwo Zachodniopomorskie liderem energetyki odnawialnej

Województwo Zachodniopomorskie liderem energetyki odnawialnej

Aktualności
Na terenie Pomorza Zachodniego wyprodukowano największą ilość energii elektrycznej z OZE w kraju. Województwo zachodniopomorskie praktycznie produkuje tyle energii odnawialnej, ile zużywa. Wynik 98,2% to najlepszy rezultat wśród regionów. Kolejne miejsca zajęły województwa: warmińsko-mazurskie (52,6%), kujawsko-pomorskie (45,7%) i pomorskie (44,6%). Ciekawe zestawienie Dane w zakresie wykorzystywania OZE w produkcji energii elektrycznej pochodzą z ostatniej publikacji Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Opracowana karta charakterystyki energetycznej zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu odnawialnych źródeł energii, ich mocy oraz ilości wytwarzanej energii. To dane za II kwartał 2023 r. Dokument ukazuje także rozwój energetyki odnawialnej w regionie na tle pozostałych województw oraz stan energetyki w poszczególnych gminach i powiatach Pomorza Zachodniego. Jest to możliwe dzięki współpracy RBGP zawiązanej z Urzędem Regulacji Energetyki, jak i z operatorami sieci dystrybucyjnej Enea oraz Energa. Jednym z…
Czytaj Więcej
The Tall Ships Races 2024 niedługo startuje

The Tall Ships Races 2024 niedługo startuje

Aktualności
Trwa rekrutacja załóg do Reprezentacji Szczecina, które wezmą udział  w The Tall Ships Races. Kandydaci mogą popłynąć w regatach wielkich żaglowców na szczecińskich jednostkach. A tych, którzy wolą zostać na stałym lądzie zapraszamy do dołączenia do grona oficerów łącznikowych. Jeszcze do 29 lutego przyjmowane są zgłoszenia chętnych, którzy chcieliby uczestniczyć w the Tall Ships Races. Trwają poszukiwania członków załogi, która weźmie udział w przyszłorocznych regatach. Granatowo-bordowa Reprezentacja Szczecina już wiele razy pokazała na co ją stać. W regatach na dwóch etapach popłyną trzy szczecińskie jachty: Dar Szczecina, Zryw oraz Urtica. Reprezentacja odwiedzi porty w Kłajpedzie, Helsinkach, Tallinie, Turku, Mariehamn oraz port finałowy w Szczecinie. Szukamy jeszcze 27 osób, które chcą przeżyć niezapomnianą przygodę i reprezentować w żeglarskich zmaganiach nasze miasto. - Aby zostać członkiem Żeglarskiej Reprezentacji Szczecina należy: najpóźniej w dniu…
Czytaj Więcej