32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28 stycznia 2024 roku. 

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28 stycznia 2024 roku. 

Aktualności
Dużymi krokami zbliża się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztaby WOŚP cały czas zbierają fanty na licytacje. Można dorzucić coś od siebie – gadżety, dzieła sztuki, vouchery, bony na usługi. Każda wydana w ten sposób złotówka zasili konto Orkiestry, która w tym roku zbiera fundusze pod hasłem „Tu wszystko gra OK”. Wciąż przyjmowane są zgłoszenia od wszystkich chcących zbierać pieniądze do puszek pod koniec stycznia 2024 r. Szczegóły są tutaj. W tym roku WOŚP zbiera pieniądze na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Czytaj Więcej
Powstaje północna obwodnica Stargardu

Powstaje północna obwodnica Stargardu

Aktualności
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę kolejnego odcinka obwodnicy północnej Stargardu. To bardzo dobra wiadomość – dzięki temu ta ważna droga nabierze coraz wyraźniejszych kształtów. GDDKiA zamierza wybudować około 4,5 km zupełnie nowej trasy, która w przyszłości połączy się z następnymi fragmentami obwodnicy. Obecnie droga krajowa nr 20 prowadzi przez miasto i obejmuje ulice: Bydgoską, M. Skłodowskiej-Curie, Gdańską i Gdyńską. Tą trasą każdego dnia jeździ bardzo wiele samochodów – zarówno osobowych, jak i ciężkich transportów. Nowa inwestycja pozwoli wyprowadzić znaczną część ruchu poza miasto. Jak informuje GDDKiA, kolejny fragment obwodnicy przejdzie przez dolinę rzeki Krapiel, dalej przez drogę powiatową Strachocin – Sułkowo, następnie nad linią kolejową Stargard – Gdańsk i połączy się z DK 20 już poza granicami Stargardu. Dzięki temu w mieście poprawi się bezpieczeństwo…
Czytaj Więcej
Rozmowy w sprawie powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Rozmowy w sprawie powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Aktualności
Burmistrz Mieczysław Sawaryn spotkał się z przedstawicielami inicjatywy powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Rozmowa dotyczyła wielu aspektów powołania parku. "Przyroda wymaga ochrony, Międzyodrza potrzebuje planu, który uwzględni interesy wszystkich zainteresowanych. Gmina Gryfino będzie brała czynny udział w pracach dotyczących powołania, tak aby nasi mieszkańcy mieli pełną wiedzę o tej idei" - tak spotkanie podsumował burmistrz Mieczysław Sawaryn. Powołanie parku narodowego, to także nowe możliwości w zakresie działań edukacyjnych i społecznych, zwłaszcza dla najmłodszych. Gminę Gryfino reprezentowali burmistrz Mieczysław Sawaryn i wiceburmistrz Tomasz Miler, a inicjatywę: Agnieszka Szlauer - Łukaszewska, Ryszard Matecki, Piotr Piznal i Dominik Marchowski. Więcej o inicjatywie powołania parku >>> https://pnddo.pl/
Czytaj Więcej
Zachęcamy do skorzystania z programu „Czyste powietrze”

Zachęcamy do skorzystania z programu „Czyste powietrze”

Aktualności
Trwa nabór wniosków do programu „Czyste Powietrze”, którego budżet wynosi 103 mld zł i będzie wykorzystany na dofinansowanie nowych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.  Program Czyste Powietrze, ma na celu uniknięcie, a co najmniej zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń trafiających do atmosfery, za co odpowiadają domy jednorodzinne. W ramach programu będą m.in. wymieniane stare kotły na paliwo stałe oraz przeprowadzana termomodernizacja budynków. Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Środki z programu mogą być przeznaczone na:– wymianę, zakup oraz montaż źródeł ciepła (takich które spełniają wymagania programu);– mikroinstalację fotowoltaiczną;– wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych;– montaż i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania;– docieplenie domu;– instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; Więcej…
Czytaj Więcej
Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów

Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów

Aktualności
Od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem rejestracji. Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia: nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni. Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie podlega karze pieniężnej…
Czytaj Więcej
Oddano do użytku nowy most kolejowy nad Regalicą

Oddano do użytku nowy most kolejowy nad Regalicą

Aktualności
Od 10 grudnia pociągi kursujące na trasie Gryfino - Szczecin Główny, wracają na „starą” trasę. Podróż znów będzie trwała nieco ponad dwadzieścia minut. Warto zapoznać się z nowym rozkładem jazdy  Po moście biegną dwa nowe tory umożliwiające jazdę z prędkością ponad 100 km/h. Budowa nowego mostu przez Regalicę to inwestycja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz PKP PLK SA warta  ponad 282 mln zł. Stare podnoszone przęsło mostu kolejowego zachowano i objęto ochroną konserwatorską.  https://www.youtube.com/embed/K4W4gJHgF1c Most nad Regalicą Źródło: https://szczecin.wody.gov.pl/
Czytaj Więcej
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 

Aktualności
Członkowie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jednogłośnie przyjęli dokument  „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)” Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)„ Załączniki:  „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)”Strategiczna Ocena Oddziaływania na ŚrodowiskoKompendium w zakresie sytuacji dotyczącej zrównoważonej mobilności miejskiej oraz działań i zaleceń wynikających z planuRaporty z konsultacji społecznych oraz badań ilościowych i jakościowychRaport z realizacji planu promocji
Czytaj Więcej
„Turystyczne odkrycie roku”

„Turystyczne odkrycie roku”

Aktualności
Morskie Centrum Nauki w Szczecinie otrzymało wyróżnienie w kategorii „Turystyczne Odkrycie Roku”. Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała 20. edycję ogólnopolskiego konkursu pn. „Najlepszy Produkt Turystyczny”. Do konkursu wpłynęło 66 zgłoszeń. Kapituła przyznała 10 Certyfikatów POT 2023 i trzy wyróżnienia, a plebiscyt internetowy wyłonił zdobywcę Certyfikatu Internautów. To ważne wyróżnienie, ponieważ konkurs ten wyłania najlepsze produkty turystyczne i rekomenduje je Polakom i turystom zagranicznym. Certyfikaty przyznaje kapituła powołana przez prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. W jej skład wchodzą eksperci od turystyki, marketingu, tworzenia i promocji produktów turystycznych, a także przedstawiciele środowisk akademickich i mediów. Złoty Certyfikat POT, nazywany Turystycznym Oskarem, przyznano Bieszczadzkim Drezynom Rowerowym. Miło nam poinformować, że Morskie Centrum Nauki otrzymało wyróżnienie w kategorii „Turystyczne Odkrycie Roku”! To dla nas duży sukces, za który dziękujemy wszystkim. Nasza praca została doceniona. Prowadzony od 20 lat Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny popularyzuje wyjątkowe miejsca na mapie Polski. Źródła: tekst: MCN zdjęcia: DRfoto
Czytaj Więcej
Nowe wiaty przy Szkole zakończył realizację projektu

Nowe wiaty przy Szkole zakończył realizację projektu

Aktualności
27 listopada br. zakończył się ostatni etap realizacji projektu pn.:  „Budowa drogi dla rowerów i ciągu komunikacji pieszej na ul Dworcowej w Stepnicy”. Na terenie Zespołu Szkolo-Przedszkolnego zainstalowane zostały nowe wiaty rowerowe na ok 50 rowerów. Jednakże podstawowym elementem w/w projektu była przebudowa ul. Dworcowej polegająca na budowie drogi rowerowo-pieszej.                    W dniu 05.05.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą prac budowlanych. Prace, jak każdy mógł zaobserwować przebiegały szybko i zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Już 7 września nowy obiekt był w całości gotowy do użytkowania. 18 września br. została podpisana umowa na wykonanie utwardzenia przy szkole pod wiaty rowerowe. Ten zakres również został sprawnie wykonany. Do zamknięcia projektu brakowało tylko wiat. Aż w końcu w poniedziałek 27 listopada br. dotarły na teren szkoły. Monterzy zabrali się do pracy i już…
Czytaj Więcej