Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców

Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców

Aktualności
Miasta i gminy w całej Europie tworzą nowe, coraz większe wspólne organizacje samorządowe w celu lepszego wykorzystania swojego potencjału społecznego i ekonomicznego. Również miasto Szczecin wspólnie z sąsiednimi polskimi gminami utworzyło Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Po niemieckiej stronie czynione są działania w podobnym kierunku. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Schwedt nad Odrą ma zaszczyt zaprosić w imieniu Wspólnoty Komunalnej Europaregion POMERANIA na Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pt.: „Szczeciński Region Metropolitalny szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Niemiec”, które odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. w foyer głównym teatru Uckermärkischen Bühnen w Schwedt nad Odrą. Podczas wydarzenia pragniemy wybrać się w przyszłość i przedstawić Państwu koncepcję Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jakim stopniu mieszkańcy mogliby skorzystać z transgranicznego Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego oraz jakie szanse…
Czytaj Więcej
Młodzieżowy Budżet Obywatelski

Młodzieżowy Budżet Obywatelski

Aktualności
Pierwsza edycja, 38 szkół ponadgimnazjalnych, 323 000 zł do wykorzystania i nieskończenie wiele pomysłów młodych mieszkańców Szczecina. Tak w liczbach przedstawia się Młodzieżowy Budżet Obywatelski. - Inicjatywa Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego zrodziła się przed kilkoma miesiącami. Chcemy do niego zaprosić wszystkie szczecińskie szkoły ponadgimnazjalne, a w przyszłości wszystkie szkoły ponadpodstawowe. Każda ze szkół otrzyma swój budżet, dzięki któremu nauczycie się jak budować tego typu projekty i jak następnie zachęcać innych do głosowania na nie. Środki w ramach inicjatywy będą przeznaczone na realizację zadań, które mają służyć szkolnej społeczności. Mam nadzieję, że ten projekt pokaże Wam, że warto się angażować – powiedział do obecnych podczas dzisiejszej konferencji prasowej uczniów Piotr Krzystek – prezydent Miasta Szczecin. Koncepcja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego została w całości wypracowana przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin. Zgodnie z przyjętymi zasadami, uczniowie mogą zgłaszać…
Czytaj Więcej
Jak kształtować system finansowania JST ?

Jak kształtować system finansowania JST ?

Aktualności
Fot. B. Kosiński/MIiR Jak kształtować system finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST)? Jak planować środki dla samorządów po 2020 roku? Czy potrzebna jest modyfikacja polityk publicznych? Na te pytania odpowiadali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W wydarzeniu uczestniczył minister Jerzy Kwieciński, który otwierając konferencję przybliżył sukcesy rozwojowe polskiej gospodarki. " Ostatnie lata są bardzo pomyślne dla polskiej gospodarki, a osiągane przez nią wyniki przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców naszego kraju. Rok 2018 przyniósł kontynuację dynamicznego wzrostu gospodarczego zapoczątkowanego w I kwartale 2017 r." – powiedział minister. Jerzy Kwieciński odniósł się także do korzystnych danych dotyczących inwestycji. Przypomniał, że w 2018 r. odnotowaliśmy wzrost stopy inwestycji do 18,1% (z 17,7% w 2017 r.). Według ministra zdecydowały o tym przede wszystkim wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych. Szef resortu…
Czytaj Więcej
Termomodernizacja w Świnoujściu

Termomodernizacja w Świnoujściu

Aktualności
Budynki Przedszkola Miejskiego nr 1  przy ul. Warszawskiej, Przedszkola Miejskiego nr 10  przy ul. Monte Cassino oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Piastowskiej przejdą termomodernizację. Koszt całkowity projektu to blisko 3 mln zł. 85% tej kwoty stanowi dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego. We wtorek, 19 marca 2019 r., została zawarta umowa na realizację inwestycji ze wsparciem eurofunduszy. Dokument podpisali Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.  Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, wymienione okna i drzwi zewnętrzne, przebudowane instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Dzięki temu spadnie zużycie energii, co przełoży się bezpośrednio na koszty, jakie te placówki ponoszą za ogrzewanie. Ale nie tylko. Termomodernizacja to również ochrona powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt przewiduje montaż kolektorów słonecznych. Prowadzone prace powinny zakończyć się do 31 marca 2020 r. …
Czytaj Więcej
Rewitalizacja Parku Zdrojowego

Rewitalizacja Parku Zdrojowego

Aktualności
Świnoujście dostało 975 tysięcy euro dofinansowania do rewitalizacji kolejnej części Parku Zdrojowego. Chodzi o teren parku pomiędzy ulicami Chrobrego i Krzywoustego (na zdjęciach). Dofinansowanie ze środków unijnych to aż 85 procent szacowanych kosztów inwestycji. A to oznacza, że ze swojego budżetu miasto będzie musiało dołożyć do tej inwestycji tylko 15 procent. O fundusze na rewitalizację Miasto Świnoujście starało się w ramach jednego projektu z niemieckimi sąsiadami, a konkretnie Ogrodem Zoologicznym w Greifswaldzie i Feldherren Akademie. Środki na ten wspólny polsko - niemiecki projekt przyznał Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia Pomorze Przednie/Branderburgia/Polska. Ten projekt to kolejny przykład, że warto współpracować z sąsiadami. Korzystają na tym obie strony – mówi Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. – Mamy już tego przykłady w naszym mieście. W ostatnich latach właśnie dzięki wspólnym polsko – niemieckim projektom, powstała…
Czytaj Więcej
Podniesienie kompetencji cyfrowych

Podniesienie kompetencji cyfrowych

Aktualności
Źródło: RawPixel Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców”. Trwa konkurs grantowy, którego operatorem jest m.in. Fundacja Promocji Gmin Polskich, a do otrzymania jest nawet 150 tys. zł na realizację projektu – bez wkładu własnego, w 100% dofinansowany ze środków UE. Gminy z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego wciąż mogą skorzystać z oferty. W ramach grantu przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, w których mogą wziąć udział osoby dorosłe powyżej 25-tego roku życia. Dodatkowym atutem projektu, poza zyskaniem nowych umiejętności, jest możliwość zakupu sprzętu komputerowego, który po zakończonej realizacji projektu zostanie przekazany do szkoły lub placówki kształcenia nauczycieli. W związku z wciąż dostępną, znaczną pulą środków przeznaczonych w konkursie zapraszamy na spotkania informacyjne w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Podczas…
Czytaj Więcej
„Wspólnie o Funduszach Europejskich”

„Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Aktualności
Rusza kolejna edycja konkursu ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”. Kto może skorzystać? Do udziału w konkursie zapraszamy władze miejskie, instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW. Na co można otrzymać wsparcie? W konkursie można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 000 zł brutto. Kwota ta musi być przeznaczona na organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych poprzez realizację różnego rodzaju spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń. Ponadto, będzie można liczyć na wsparcie Ministerstwa w postaci bezpłatnego udostępnienia publikacji, broszur tematycznych czy rollupów. Pula środków przeznaczonych na konkurs to aż 800 tysięcy złotych. Chcemy zidentyfikować najciekawsze wydarzenia, których zakres jest  bezpośrednio powiązany z tematyką Funduszy Europejskich i włączyć się w ich organizację. Do kogo chcemy dotrzeć? Poprzez zwycięskie inicjatywy…
Czytaj Więcej
Projekt ustawy – konsultacje

Projekt ustawy – konsultacje

Aktualności
Rozpoczęły się konsultacje publiczne zapowiadanej od kilku tygodni „ustawy PKS-owej”, która przyjmie nazwę Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Projekt ustawy przewiduje udzielanie dofinansowania w formie dopłaty do ceny usługi przewozowej, o ile w pokrywaniu deficytu będzie równolegle uczestniczył właściwy organizator, pokrywając co najmniej 30% ceny usługi.  Projekt jasno precyzuje, że rocznie na dofinansowanie przewozów autobusowych przeznaczane będą środki w wysokości do 800 milionów złotych, co niewątpliwie może korzystnie wpłynąć na zahamowanie postępującego wykluczenia komunikacyjnego wielu gmin oddalonych od największych aglomeracji miejskich i pozbawionych dostępu do połączeń kolejowych. Środki będą dzielone na poszczególne województwa, z uwzględnieniem powierzchni, liczby ludności oraz wielkości pracy eksploatacyjnej przewidzianej w wojewódzkim planie transportowym, który zgodnie z założeniami ostatniego projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ma zawierać również zgłoszone potrzeby przewozowe gmin…
Czytaj Więcej
REGIOSTARS Awards 2019

REGIOSTARS Awards 2019

Aktualności
Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Komisji Europejskiej REGIOSTARS 2019, promującego innowacyjne projekty dofinansowane z Unii Europejskiej prezentujące nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Nagrodami są film promocyjny o projekcie oraz puchar i certyfikat REGIOSTARS 2019. Wręczenie nagród odbędzie się w Brukseli podczas uroczystej gali w trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w październiku 2019 r. Wszyscy finaliści zostaną również zaproszeni do Brukseli na szkolenie w lipcu br., a ich projekty znajdą się w bazie najlepszych praktyk publikowanej na stronie InfoRegio. Możesz zgłosić swój projekt w jednej z 5 kategorii: Wspieranie transformacji cyfrowej (Promoting digital transformation).Łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury (Connecting green, blue and grey).Zwalczanie nierówności i ubóstwa (Combatting inequalities and poverty).Budowanie miast odpornych na zmianę klimatu (Building climate-resilient cities).Temat roku 2019: Modernizacja służby zdrowia (Topic of the year 2019: Modernising health…
Czytaj Więcej
EOG – umowa programowa podpisana

EOG – umowa programowa podpisana

Aktualności
Minister Jerzy Kwieciński i ambasador Norwegii Olav Myklebust podpisali pierwszą umowę programową w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG (lata 2014-2021) – w obszarze edukacji. Dzięki programowi „Edukacja” do naszego kraju trafi 20 mln euro z przeznaczeniem m.in. na szkolnictwo zawodowe, programy stypendialne i szkolenia dla nauczycieli. Program „Edukacja”, o całkowitym budżecie 23,53 mln euro (z których 20 tys. euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 3,53 mln euro wkład krajowy) wdrażany będzie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą rolę Operatora Programu, we współpracy z Partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS). Program będzie kontynuacją Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS), wdrażanego przy wsparciu programów w ramach dwóch poprzednich edycji Funduszy…
Czytaj Więcej