Zapytanie ofertowe nr 2/12/SSOM/2023

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Kompleksowe świadczenie usług księgowych oraz kadrowo – płacowych dlaStowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Załączniki: Zapytanie ofertoweOpis przedmiotu zamówieniaFormularz ofertowyOświadczeniaWykaz usługWykaz osóbWykaz kryteriów pozacenowychProjekt umowy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Wyniki postępowania: Protokół
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/12/SSOM/2023

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Świadczenia usług prawniczych na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego ObszaruMetropolitalnego Załączniki: Zapytanie ofertoweOpis przedmiotu zamówieniaFormularz ofertowyOświadczeniaWykaz usługWykaz osóbWykaz kryteriów pozacenowychProjekt umowy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.11/2023

Archiwum zapytań i wyników
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Świadczenia usług sprzątania biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w roku 2024. Załączniki: Zapytanie ofertoweFormularz cenowo - ofertowyWykaz usługProjekt umowyInformacja o przetwarzaniu danych osobowych
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.10/2023

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Zaprojektowania, wykonania i wdrożenia strony internetowej wraz z migracja zawartości oraz obsługa techniczna strony www.skm.szczecin.pl w ramach projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351" Treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2023-58347-181085 pod poniższym adresem: Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej wraz z migracją zawartości oraz obsługa techniczna strony www. SKM.szczecin.pl w ramach Projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351” (funduszeeuropejskie.gov.pl)
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr  01/10/SSOM/2023

Archiwum zapytań i wyników
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex-ante projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030” i opracowania raportu ewaluacyjnego Załączniki: Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 – Opis Przedmiotu ZamówieniaZałącznik nr 2 – Formularz cenowo – ofertowyZałącznik nr 3 i 4 – OświadczeniaZałącznik nr 5 – Wzór umowyZałącznik nr 6 – Wykaz usługZałącznik nr 7 – Wykaz osóbZałącznik nr 8 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Czytaj Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE SSOM.SKM.404.MK.8/2023

Archiwum zapytań i wyników
W imieniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące: Zapewnienie materiałów promocyjnych (Część I) i obsługi technicznej (Część II) na potrzeby organizacji konferencji w dniu 7 listopada 2023 r. w Szczecinie w ramach Projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest poniżej: Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Zapewnienie materiałów promocyjnych (Część I) i obsługi technicznej (Część II) na potrzeby organizacji konferencji w dniu 7 listopada 2023 r. w Szczecinie w ramach Projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351” (funduszeeuropejskie.gov.pl)
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe SSOM.SKM.404.MK.7.2023

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Usługa hotelarska i cateringowa, w tym wynajem sali konferencyjnej na potrzeby organizowanej w dniu 7 listopada 2023 r. konferencji w ramach projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest w Bazie Konkurencyjności - ogłoszenie nr 2023-58347-172670.
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.4/2023

Aktualności, Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Usługi wideo na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” Załączniki: Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 - Opis Przedmiotu ZamówieniaZałącznik nr 2 - Wzór umowyZałącznik nr 3 - Formularz cenowo - ofertowyZałącznik nr 4 - Wykaz usługZałącznik nr 5 - OświadczeniaInformacja o przetwarzaniu danych osobowych Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod tym adresem.
Czytaj Więcej

SSOM.SKM.403.4.MK.2023

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progów unijnych, o jakich stanowiart. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:„Dostawę i montaż urządzeń związanych z integracją transportu w projekcie BudowaSzczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowychnr 406, 273, 351” Postępowanie prowadzone jest na platformie Zamawiającego pod adresem ssom.ezamawiajacy.pl
Czytaj Więcej

SSOM.SKM.403.6.MK.2022

Archiwum zapytań i wyników, Zapytania
Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progów unijnych, o jakich stanowiart. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:„Dostawę i montaż urządzeń związanych z integracją transportu w projekcie BudowaSzczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowychnr 406, 273, 351” Postępowanie prowadzone jest na platformie Zamawiającego pod adresem ssom.ezamawiajacy.pl Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 24.10.2019 r. poz.2019 – dalej: „ustawa Pzp”), zawiadamia o unieważnieniu postępowania Załączniki: Zawiadomienie
Czytaj Więcej