Gmina Dobra na 1 miejscu

Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie wręczono nagrody w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018. Co istotne, drugą edycję tego zestawienia oceniającego kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego przygotowano na podstawie najbardziej aktualnych danych, czyli za pełny 2018 r.

Zestawienie przygotowano na podstawie siedmiu wskaźników. Były to:

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem,
  2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń,
  6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem,
  7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych.

W grupie największych jednostek, czyli 66 miast na prawach powiatu, najlepsza okazała się Warszawa. Spośród 1548 gmin wiejskich pierwsze miejsce zajęła Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie), a wśród 628 gmin miejsko-wiejskich zwycięzcą został Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie). W grupie 314 powiatów ziemskich najlepszy okazał się powiat poznański.

Źródło: Gmina Dobra